lu.se

Datavetenskap

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Arbeta som övningsassistent

Övnings- och laborationshandledare utgör en viktig del av institutionens verksamhet. Vi är därför alltid intresserade av att komma i kontakt med studenter som vill ingå i vårt utbildningsteam och arbeta som assistent hos oss.

Vad innebär det att arbeta som övningsassistent eller laborationshandledare?

Som övningsassistent eller laborationshandledare leder du en övning eller en laboration. Ibland ensam och ibland tillsammans med en annan assistent. Du hjälper studenter som har kört fast att komma vidare och du kontrollerar och godkänner deras lösningar. Du kan också arbeta med att granska inlämningsuppgifter och ge feedback på dessa samt godkänna dem.

Ersättningen för arbetet som assistent är för närvarande 260 kr/timme för undervisning i sal (viss förberedelse före övningen/laborationen förutsätts) och 130 kronor/timme för hemarbete (t.ex. granskning av inlämningsuppgifter). Beroende på tid och erfarenhet kan engagemanget röra sig om allt från ett övningspass i veckan (två timmar) och uppåt. 

Förutom att vara ett bra sätt att dryga ut studiekassan är arbetet som övningsassistent en bra merit för kommande jobbsökande.

Passar du som övningsassistent?

Som övningsassistent bör du kunna ämnet för kursen väl och ha visat bra resultat i dina egna studier. Du bör också vara en öppen person som har lätt för att förklara sammanhang för andra.

Kontakt och intresseanmälan

Vill du anmäla intresse av att arbete med oss eller bara vill veta mer så kontakta Datavetenskaps studierektor:

studierektor@cs.lth.se, tfn 046-2229635.