lu.se

Datavetenskap

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Arbeta som övningsassistent

Övnings- och laborationshandledare utgör en viktig del av institutionens verksamhet. Vi är därför alltid intresserade av att komma i kontakt med studenter som vill ingå i vårt utbildningsteam och arbeta som assistent hos oss.

Vad innebär det att arbeta som övningsassistent eller laborationshandledare?

Som övningsassistent eller laborationshandledare leder du en övning eller en laboration. Ibland ensam och ibland tillsammans med en annan assistent. Du hjälper studenter som har kört fast att komma vidare och du kontrollerar och godkänner deras lösningar. Du kan också arbeta med att granska inlämningsuppgifter och ge feedback på dessa samt godkänna dem.Beroende på tid och erfarenhet kan engagemanget röra sig om allt från ett övningspass i veckan (två timmar) och uppåt. Ersättningen för arbetet utgår enligt gällande taxa. Institutionen utlyser amanuenstjänster inför varje läsperiod och du behöver söka tjänsten enlig instruktionerna i utlysningen.

  Förutom att vara ett bra sätt att dryga ut studiekassan är arbetet som övningsassistent en bra merit för kommande jobbsökande.

  Passar du som övningsassistent?

  Som övningsassistent bör du kunna ämnet för kursen väl och ha visat bra resultat i dina egna studier. Du bör också vara en öppen person som har lätt för att förklara sammanhang för andra.

  Kontakt och ansökan

  Alla tjänster utlyses på LUs rekryteringssidor och ansökningar måste skickas in via det systemet. Normalt är ansökan öppen 2-3 veckor och tidsmässigt så att tjänsterna kan tilllsättas i god tid innan undervisningen börjar:

  • lp2 2022 - ansökan stänger 2022-11-02: Amanuens PA2022/3334
  • lp3 2023 - ansökan stänger 2022-12-02: Amanuens PA2022/3730
  • lp4 2023 - tjänster planeras utlysas februari 2023
  • sommarkurser 2023 - tjänster planeras utlysas april/maj 2023
  • lp1 2023 - tjänster planeras utlysas april/maj 2023

  Har du frågor om arbete som övningassistent så kontakta kursansvarig lärare i aktuell kurs eller Datavetenskaps studierektor:

  studierektor@cs.lth.se, tfn 046-2224673.