lu.se

Datavetenskap

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Om utvärdering

På LTH genomförs med start hösten 2003 ett heltäckande system för utvärdering av grundutbildningen. Utvärdering av kurser sker på två sätt, dels rapporterande dels operativt. Ansvaret för den rapporterande utvärderingen ligger på utbildningsnämnderna och den genomförs med hjälp av enkäten CEQ. Ansvaret för den operativa utvärderingen ligger hos institutionerna och den genomförs av respektive kursansvarig.

Rapporterande utvärdering

Den rapporterande utvärderingen syftar till att beskriva kvaliteten i undervisningen över tiden. För närvarande genomförs den med hjälp av CEQ-enkäter på alla obligatoriska kurser och valfria kurser med mer än 30 deltagare. Planerna är att genomföra den på liknande sätt även på alla valfria kurser inom en snar framtid.

Mer information om rapporterande utvärdering, CEQ samt färdiga utvärderingar finns på adressen http://www.ceq.lth.se/

Operativ utvärdering

Med operativ utvärdering avses den kontinuerliga utvärdering som lärarna genomför i syfte att fortlöpande justera undervisningen för att bästa möjliga resultat skall uppnås. Den operativa utvärderingen genomförs av kursansvariga lärare. Ansvaret för att den blir av i varje kurs ligger hos institutionen. Även utbildningsnämnderna har möjlighet att formulera krav på den operativa utvärderingen.

En liten sammanställning med uppgifter om hur utvärdering bedrivs på olika kurser vid vår institution finns här.