lu.se

Datavetenskap

Lunds Tekniska Högskola

Aktuell status

I tentaperioden i maj/juni 2021 hade institutionen i storleksordningen 1000 skrivande vilket innebär att tentorna ska vara inlagda i Ladok inom 40 arbetsdagar, se nedan. Vi kommer dock naturligtvis att göra vårt yttersta för att resultaten ska komma in fortare än så.

Rättningstider för tentor

För LTHs kurser finns ett beslut om undantag från de 15 arbetsdagar inom vilka resultaten från en tentamen ska vara införda i Ladok och som specificeras av studenternas rättighetslista vid Lunds universitet. Detta beslut beskrivs i LTHs studiehandbok, avsnitt 6.1- "Gemensamma föreskrifter och information".

Beslutet innebär följande:

  • Normalt ska resultaten vara inlagda i Ladok inom 15 arbetsdagar.
  • Om en enskild kurs har mer än 200 skrivande vid ett tillfälle ska resultaten för den tentan vara inlagda i Ladok inom 22 arbetsdagar.
  • Om en institution som helhet har mer än 700 skrivande i en och samma tentamensperiod ska resultaten för institutionens kurser vara inlagda i Ladok inom 30 arbetsdagar.

För Institutionen för datavetenskap gäller regelmässigt att vi under de stora tentamensperioderna i oktober, mars och maj/juni har mer än 700 skrivande, så då gäller den sista punkten ovan (30 arbetsdagar). Kursansvarig eller studierektor brukar kunna ge aktuellt besked om det aktuella läget cirka en vecka efter aktuell tentamensperiod.

Tillfälligt undantag pga COVID-19

På grund av den extra arbetsinsatsen som krävs för examinationen när den genomförs i distansform under coronaepidemin har LTH beslutat om ett extra undantag som gäller tills vidare. Beslutet är diarefört under beteckningen STYR 2020/1629.

Beslutet förlänger tiden innan resultaten ska vara inlagda i Ladok enligt:

  • Normalt ska resultaten vara inlagda i Ladok inom 22 arbetsdagar.
  • Om en enskild kurs har mer än 200 skrivande vid ett tillfälle ska resultaten för den tentan vara inlagda i Ladok inom 30 arbetsdagar.
  • Om en institution som helhet har mer än 700 skrivande i en och samma tentamensperiod ska resultaten för institutionens kurser vara inlagda i Ladok inom 40 arbetsdagar.