lu.se

Datavetenskap

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Projekt

I projektdelen av EDA260 kommer ditt team att utveckla en mjukvaruprodukt med hjälp av XP-metoden. Huvudmålet med kursen är att lära sig metodiken med målet att få hög kvalitet på både kod och färdig produkt. Det finns dock en risk att teamet blir mer fokuserat på att ta fram en innehållsrik produkt (implementera så många stories som möjligt) och att detta går ut över kvaliteten och de egentliga kursmålen. För att motverka detta har vi definierat Team Goals som är avsedda att vara uppfyllda vid projektets slut och Veckans Fokus som är tekniker ni skall träna på speciellt vid de olika iterationerna. Detta följs upp genom att både var och en och teamet gemensamt skall reflektera över det praktiska arbetet och dokumentera detta på teamets wiki (Trac). Se sidorna Team Goals och Veckans Fokus för mer information.

Varje vecka har du 4 timmars hemarbete. Se sidan Hemarbete för hur denna tid skall användas.

Sidansvarig: