lu.se

Datavetenskap

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Problem att köra labbarna i Eclipse?

För att köra alla labbarna behöver du en tillräckligt ny version av Java 8 (Java 8u40 eller senare) samt Eclipse. Instruktioner för att ladda ned dessa finns här.

Om du fortfarande har problem att köra labbarna gör så här:

1) Kontrollera i Inställningar (Preferences) att rätt kompilator (1.8) är inställd i Eclipse. Se bild.

2) Kontrollera i Inställningar (Preferences) att rätt version av JRE (Java Runtime Environment) är inställd i Eclipse. Se bild:

Om Java 8 saknas i listan, klicka på Add, därefter Next och fyll i (browsa till) katalogen med jre i rutan JRE home. Det bör vara motsvarande sökväg som för den tidigare Java-versionen. Klicka på Finish.