lu.se

Datavetenskap

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Problem att köra labbarna i Eclipse?

För att köra alla labbarna behöver du en tillräckligt ny version av Java 11 samt Eclipse. Instruktioner för att ladda ned dessa finns här.

Om du fortfarande har problem att köra labbarna gör så här:

1) Kontrollera i Inställningar (Preferences) att rätt kompilator (11) är inställd i Eclipse. Se bild.

2) Kontrollera i Inställningar (Preferences) att rätt version av JRE (Java Runtime Environment) är inställd i Eclipse. Se bild:

Om Java 11 saknas i listan, klicka på Add, därefter Next och fyll i (browsa till) katalogen med jre i rutan JRE home. Det bör vara motsvarande sökväg som för den tidigare Java-versionen. Klicka på Finish.

Sidansvarig: Niklas Fors