lu.se

Datavetenskap

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Kursmaterial och kursbok

Kursmaterial - programmering

Kursbok - programmering

Kursbok: Downey, A. & Mayfield, C.: Think Java, Green Tea Press.

Boken är tillgänglig elektroniskt på greenteapress.com/wp/think-java.  Läs gärna den interaktiva versionen: books.trinket.io/thinkjava

Boken finns också att köpa som pappersbok, ISBN 9781491929568.

Följande avsnitt ingår inte i kursen: 5.8-5.10, 6.7-6.9, 12.8-12.10, 13.3-13.8. Dessa avsnitt handlar om rekursion, binärsökning och sorteringsalgoritmer som ingår i nästa kurs (EDAA01).

Läsanvisningar kommer att finnas på veckoschemat på Moodle.

Kanske har du den tidigare kursboken Per Holm: Objektorienterad programmering och Java, tredje upplagan, ISBN 978-91-44-04830-7, Studentlitteratur 2007. Relevanta avsnitt för kursen är i så fall: kap 1-5, 6 (ej 6.5), 7, 8  (ej 8.9), 9.1-9.6, 10, 11, 12.1-12.3 och 12.8. 

Kursmaterial - databaser

Sidansvarig: Niklas Fors