lu.se

Datavetenskap

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Tentamen

Tentamen under Coronakrisen

2020-08-06: Omtentan i augusti kommer att ske digitalt med Moodle och Respondus, precis som i april. Information kommer att skickats via epost i början av vecka 33 till alla som har anmält sig till omtentan.

2020-04-09: Information om omtentan har skickats via epost till alla som är anmälda till omtentan.

2020-04-08: Omtentan kommer att ske digitalt i Moodle med verktyget Respondus (för att motverka fusk). Tentafrågorna kommer att påminna en del om quiz-frågorna i Moodle som redan finns i kursen. Som förberedelse inför tentan är quiz-frågor och tidigare tentor bra att titta på. Mer information kommer att mailas ut nu under veckan till de som har anmält sig till tentan.

2020-03-26: LTH har beslutat att inga salstentor ska ske under pågående Coronakris. Planen är att omtentan den 25 april ska ske på distans. Exakt hur detta kommer att gå till är under utvärdering och bestäms i samråd med andra kurslärare. Mer information kommer att läggas upp på den här sidan när vi vet mer.

Allmän tentamensinformation

  • Anmälan: Student som inte anmält sig får i praktiken skriva ändå (eftersom vi brukar ha plats på denna kursens tentor) men blir då inte anonym
  • Tillåtet hjälpmedel:  Java snabbreferens (medtag egen)
  • Kursen inrapporteras i Ladok i tre delar:
    • Programmering, obligatoriska moment som ger 3 hp.
    • Databaser, obligatoriska moment som ger 1.5 hp.
    • Programmering, tentamen som ger 3 hp.

Närmaste tentamenstillfällenOns 3 juni 2020 kl 8-13 (distanstenta, anmälda får information via mail)
Tors 20 aug 2020 kl 8-13 

Obs, ändringar kan förekomma. Kontrollera alltid tentamensschemat i TimeEdit för detaljer ang. datum, tid och plats. ok

Extentor EDAA20/EDAA65

Sidansvarig: Niklas Fors