lu.se

Datavetenskap

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Programmering i Java - fortsättningskurs

Nyheter

3/12 2018 - Anmäl er till redovisningstillfälle av inlämningsuppgiften här. Välj det första tillfället om ni gör MiniPlotter-uppgiften.

5/9 2018 - Anmäl er till labbgrupp här.

3/9 2018 - Första föreläsningen äger rum tisdagen den 4 september. Föreläsningen är obligatorisk. Välkomna!

3/9 2018 - Hemsidan uppdaterad.

2/8 2018 - Hemsidan uppdateras löpande fram till kursstart.

Kursens innehåll

För att kunna konstruera programkomponenter som är förändringsbara, återanvändbara och resurssnåla krävs goda kunskaper om såväl avancerade språkkonstruktioner och programmeringstekniker som om dataabstraktion, datastrukturer och algoritmer. Kursens syfte är att ge studenterna utökade kunskaper om objektorienterade programmeringstekniker och om ett urval av algoritmer och datastrukturer lämpade för lösning av vanligt förekommande problem. Kursen skall också ge de färdigheter som krävs för att förstå och utnyttja moderna bibliotek för objektorienterad programmering som implementerar klassiska datastrukturer och algoritmer.

Kursen ersätter den äldre kursen EDA690 Algoritmer och datastrukturer.

Sidansvarig:

Kursfakta

Omfattning: 7,5hp

Kursperiod: HT 2018

Kurskod: EDAA30

Schema (TimeEdit)
preliminärt

Obligatorisk för: IDA2

Kursansvarig: 
Niklas Fors

E-post:
niklas.fors at cs.lth.se

Kursprogram: Klicka här

Formell kursbeskrivning från KA: Klicka här!

Samarbete eller fusk?