lu.se

Datavetenskap

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Programmering i Java - fortsättningskurs

Nyheter

Kursen startar 3/9-2019 i C547. Välkomna!

20/8 2019 - Marcus Klang tar över some kursansvarig hösten 2019.
9/9 2019 - Labbkompendiumet uppdaterat, berör endast förberedelser i Labb 1.

Kursens innehåll

För att kunna konstruera programkomponenter som är förändringsbara, återanvändbara och resurssnåla krävs goda kunskaper om såväl avancerade språkkonstruktioner och programmeringstekniker som om dataabstraktion, datastrukturer och algoritmer. Kursens syfte är att ge studenterna utökade kunskaper om objektorienterade programmeringstekniker och om ett urval av algoritmer och datastrukturer lämpade för lösning av vanligt förekommande problem. Kursen skall också ge de färdigheter som krävs för att förstå och utnyttja moderna bibliotek för objektorienterad programmering som implementerar klassiska datastrukturer och algoritmer.

Kursen ersätter den äldre kursen EDA690 Algoritmer och datastrukturer.

Sidansvarig:

Kursfakta

Omfattning: 7,5hp

Kursperiod: HT 2019

Kurskod: EDAA30

Schema (TimeEdit)
Klicka här!

Obligatorisk för: IDA2

Kursansvarig: 
Marcus Klang

E-post:
marcus.klang at cs.lth.se

Kursprogram: Klicka här

Formell kursbeskrivning från KA: Klicka här!

Samarbete eller fusk?