lu.se

Datavetenskap

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Examination

Kursen inrapporteras i Ladok i två delar. Den ena består av alla obligatoriska moment (laborationer och inlämningsuppgift) och ger 3 hp. Den andra delen rapporteras in när tentamen är godkänd och ger 4.5 hp.

Tillåtna hjälpmedel på tentan är:

Extentor

För extentor, se motsvarande kurs i Lund (EDAA01)

För varje tenta som ges i Helsingborg används samma tenta i Lund.

Närmaste tentamenstillfällen

Onsdag 15 januari 2020 (8-13)

Fredag 16 april 2020 (8-13)

Onsdag 20 augusti 2020 (8-13)

Sidansvarig: