lu.se

Datavetenskap

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Kursbok

Föreläsningsbilderna är ganska omfattande och bara en delmängd av dem visas under föreläsningarna. De publicerade bilderna innehåller det viktigaste av kursmaterialet och ger en sammanfattning av kursinnehållet. 

Till kursmaterialet hör också:

Rekommenderad bok (bra, men inte obligatorisk): Koffman E. B., Wolfgang P. Data Structures. Abstraction and Design Using Java. 3 Ed., Wiley 2016. ISBN: 978-1-119-18652-6 (e-bok).

Det går även bra att använda tidigare upplagor av denna bok:

  • Koffman E. B., Wolfgang P. Data Structures. Abstraction and Design Using Java. 2rd Edition, Wiley 2016. ISBN: 978-0-470-12870-1
  • Koffman E. B., Wolfgang P. Objects, Abstraction, Data Structures and Design using Java 5.0, Wiley 2005. ISBN: 0-471-69264-6.
Sidansvarig: