lu.se

Datavetenskap

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Utvärdering av programvarusystem (EDAA35)

Kursen VT 2020 avslutad

Kursomgången 2020 är nu avslutad. Om du vill lämna in något moment, som labb-rapport, quiz, etc, så kontakta mig innan. Jag går inte längre in regelbundet i t ex moodle för att se om någon lämnat in något. 

/ Martin

Om du inte är klar med laborationer

Det går bra att göra laborationerna själv och komma och visa när du är färdig (på distans i år). 

Några tips och instruktioner till labbarna: 

* lab 1: Om ni inte gjort den så gör den själv och berätta för mig att ni är godkända i moodle. (jag går inte in och kollar på lab 1 i moodle utan att ni ber mig) "Enrollment key" står på bild 8 i föreläsning 2.

* lab 2: All information finns i kompendiet. Det bör vara ganska rakt fram att göra uppgiften själv.

* lab 3: Se bild 3 på föreläsning 5 fileadmin.cs.lth.se/cs/Education/EDAA35/forel/F5.pdf Du får alltså tillgång till all data och kan göra uppgifterna. För att komma åt sidan måste du vara på LU:s nät t ex med VPN. Du kan också få datan genom att maila Martin Höst.

* lab 4: Förbered presentation själv. Jag kommer att maila de som inte presenterat om ett extra presentationstillfälle. Extra presentationstillfälle 14/5 kl 10-12. Anmälan krävs, se nedan.

* lab 5: All information finns i kompendiet. Det bör vara ganska rakt fram att göra uppgiften själv, men fråga gärna om ni kör fast. Exakt vad som krävs står i uppgiften (5:e stycket, kap. 16.4). Ni ska minst ha en forskningsfråga som rör med/utan JIT och en som jämför er sorteringsmetod med Collections.sort(). Som vi sagt på labbarna så ska ni inte ha med någon fråga om kodmått (det står tyvärr fortfarande lite om det i kap 16.4 i kompendiet).

* lab 6: All information finns i kompendiet. Det bör vara ganska rakt fram att göra uppgiften själv. Det räcker att skriva ner svaren på frågorna i kompendiet (eller fil eller liknande) och visa det. Maila till Martin Höst.  

Kursfakta

Omfattning: 7 hp

Kursperiod: LP3 - LP4, 2020

Kursansvarig: Martin Höst

Kursplan: här