lu.se

Datavetenskap

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Utvärdering av programvarusystem (EDAA35)

Gruppindelning, projekt

Gruppindelningen finns under “Projekt”. Kontrollera att du verkligen finns med i en grupp. Om du inte vet vem du hamnat med utifrån STIL-adresserna så hör av dig till mig. Jag har varit tvungen att göra lite omflyttningar i grupperna och hoppas att det bli bra nu.

Om du inte är med i någon grupp så går det fortfarande att anmäla sig, men jag måste stänga anmälan i början av nästa vecka. Anmäl dig så snart du kan så att du kommer med i en projektgrupp!

Om du inte är klar med laborationer

Det går bra att göra laborationerna själv och komma och visa när du är färdig. Om du har dina labbar på egen dator så kan du ta med den. Om du har gjort labben på skolans dator så kan du ta med dig någon typ av utskrift eller liknande som visar att du gjort labben och vara beredd att logga in på skolans datorer från mitt rum för att kunna förklara koden. 

Några tips och instruktioner till labbarna: 

* lab 1: Om ni inte gjort den så gör den själv och berätta för mig att ni är godkända i moodle. (jag går inte in och kollar på lab 1 i moodle utan att ni ber mig) 

* lab 2: All information finns i kompendiet. Det bör vara ganska rakt fram att göra uppgiften själv.

* lab 3: Se bild 3 på föreläsning 5 fileadmin.cs.lth.se/cs/Education/EDAA35/forel/F5.pdf Du får alltså tillgång till all data och kan göra uppgifterna. 

* lab 4: Förbered presentation själv. Jag kommer att maila de som inte presenterat om ett extra presentationstillfälle.

* lab 5: All information finns i kompendiet. Det bör vara ganska rakt fram att göra uppgiften själv, men kom gärna och fråga om ni kör fast. Exakt vad som krävs står i uppgiften (5:e stycket, kap. 16.4). Ni ska minst ha en forskningsfråga som rör med/utan JIT och en som jämför er sorteringsmetod med Collections.sort(). Som vi sagt på labbarna så ska ni inte ha med någon fråga om kodmått.

* lab 6: All information finns i kompendiet. Det bör vara ganska rakt fram att göra uppgiften själv. Det räcker att skriva ner svaren på frågorna i kompendiet (eller fil eller liknande) och kommer och visa det. 

Resultatrapportering

Vi håller reda på vem som är godkänd på vilka labbar i vårt IT-system här på institutionen. Jag har satt upp en (anonymiserad) utskrift med vem som är godkänd på vad på anslagstavlan på andra våningen i södra trappan (dvs den stora trappan vid E:B) här i E-huset. Kontrollera gärna att det stämmer och hör av dig om du saknar att du är godkänd på något. 

Sammanfattning av lp 4

Kursfakta

Omfattning: 7 hp

Kursperiod: LP3 - LP4, 2019

Kursansvarig: Martin Höst

Kursplan: här

Schema: här