lu.se

Datavetenskap

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Programmering för M, MD, W, B, och K

Om kurshemsida och kursmaterial

Allt kursmaterial, inklusive veckoschema och viktiga meddelanden, hittar ni på instutitionens Moodle sida. Logga in med StIL-id, välj kursen "EDAA65 Programmering för M, MD, W, BK" och ange kursnyckel EDAA65 för att komma in på kursen. Kursnyckeln behöver bara anges en gång.

Om kursen

Kursens första föreläsning för M och MD är 4/12 2017 15-17 i MA:7

Första föreläsningen för övriga program hålls första veckan under VT1 (se schemat för detaljer). Samtliga som vill gå kursen ska komma på denna föreläsning.

I kursen Programmering kommer du att lära dig att lösa problem med hjälp av dator vilket också kommer att bredda din allmänna problemlösningsförmåga. Du kommer att lära dig objektorientering och Java, att konstruera algoritmer och mycket annat.

Under HT1 ges kursen EDAA20 Programmering och databaser (för L) som består av två delar - programmering och databaser (1.5 hp) där programmeringsdelen om 6HP motsvarar hela denna kurs.

Sidansvarig:

Omfattning: 6hp

Kursperiod: VT1 2018 - VT2 2018

Schema (TimeEdit): Hela kursen

Obligatorisk för: M

Alternativobligatorisk för: W

Valfri för: B, K, MD

Kursberoenden: Godkänd kurs ger tillträde till fortsättningskursen EDAA01 

Kursansvarig: Sandra Nilsson

E-post: sandra.nilsson@cs.lth.se

Kursprogram: kursprogram.pdf

Formell kursbeskrivning från KA: Klicka här!