lu.se

Datavetenskap

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Objektorienterad modellering och design - Helsingborg

Nyheter

180326 Nu finns övningar för del 3 av kursen upplagda här.

180130 Nu går det bra att välja redovisningstider för projekten. Gå in på sidan "Gruppindelning" för att göra det. Anmälan ska göras senast den 16:e fedbruari.

180130 Nu finns övningar för del 2 av kursen upplagda här.

180123 Tack för ert engagemang under föreläsningen idag! Nästa vecka blir det fokus på övningsuppgifterna. Jag kommer att inleda övningen (den 30:e jan) med en kort genomgång av UML. När ni kommer till övningen får ni svara på vilka uppgifter ni vill jobba med och vilka uppgifter ni vill ha granskade. Glöm inte att ta med er granskningsbara lösningsförslag.

Kursstart

Kursen startar med en obligatorisk introduktionsföreläsning tisdagen den 16/1 8-10 i C547. Alla som ämnar följa kursen måste registrera sig vid detta tillfälle.

Välkomna!

Notera också att första laborationsredovisningen är redan fredagen den 19/1 vilket innebär att ni behöver tänka på redan nu att avsätta tid för att förbereda denna.

Beskrivning

Kursen ger förmåga till hållbar och resursmedveten utveckling av program som kan återanvändas och modifieras med hänsyn till förändrade krav i ett industriellt sammanhang. Den ger även en djupare inblick i programmeringstekniker i form av algoritmer för grafhantering och analys av algoritmernas komplexitet.

Sidansvarig:

Kursfakta

Omfattning: 7,5 hp

Kursperiod: VT1+2

Schema: preliminärt

Obligatorisk för: IDA2

Kursansvarig:
Emelie Engström

Roger Henriksson (Laborationer)

Kursombud:
-

Kursprogram: Klicka här!

Formell kursbeskrivning:
Klicka här!

Närmaste tentamenstillfälle

  • mån 9/4 - 2018 (14 - 19) - omtenta
  • ons 30/5 - 2018 (8 - 13) - ordinarie
  • tis  21/8 - 2018 (8 -13) - omtenta