lu.se

Datavetenskap

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Objektorienterad modellering och design - Helsingborg

Nyheter

200804 Omtentamen i augusti 2020 kommer på grund av CORONA-pandemin att skrivas på distans, med hjälp av Canvas/Respondus. De som anmäler sig till tentan kommer att få mer information när tentan närmar sig. 


191206 Kurshemsidans aktiviteter kommer framöver ske på kursens Canvas-sidor och inte här. Där kommer ni att hitta nyheter, föreläsningsanteckningar, diskussionstrådar mm. Länk dit hittar ni till vänster här på sidan och ni loggar in med ert student-id.  Åtkomst till Canvas får ni när ni har registrerat er på kursen, vilket ni kan göra tidigast en vecka innan kursstart.

 

 

Beskrivning

Kursen ger förmåga till hållbar och resursmedveten utveckling av program som kan återanvändas och modifieras med hänsyn till förändrade krav i ett industriellt sammanhang. Den ger även en djupare inblick i programmeringstekniker i form av algoritmer för grafhantering och analys av algoritmernas komplexitet.

Sidansvarig:

Kursfakta

Omfattning: 7,5 hp

Kursperiod: VT1+2

Schema: preliminärt

Obligatorisk för: IDA2

Kursansvarig:
Emelie Engström

Jesper Öqvist (Laborationer)

Kursombud:
-

Kursprogram: Klicka här!

Formell kursbeskrivning:
Klicka här!

Närmaste tentamenstillfälle

  • on 22/4 - 2029 (14 - 19) - omtenta
  • må 1/6 - 2020 (8 - 13) - ordinarie
  • on  26/8 - 2020 (14 -19) - omtenta