lu.se

Datavetenskap

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

EDAF45 PVG lp2 2017 + lp3 2018

Viktigt just nu:

2018-11-12
Labbtiden på ondagar är flyttad till kl 13-15 (i stället för kl 15-17). Även lokal är ändrad, se schemat som är uppdaterat. Maila mig (Ulf) om ni vill byta grupp.

Häftet med artiklar (del av kurslitteraturen) finns nu att hämta hos Ulrika på expeditionen vardagar mellan kl. 9.30-11.30.

Tid för omkontrollskrivning är satt till onsdagen den 16 januari kl 16-17.

2018-11-08
Nu ska alla kunna registrera sig i Ladok - gör gärna det så snart som möjligt.

Ni kan även gå in under "Labbanmälan och grupper" och anmäla er till en labbtid som passar er bäst. Observera att första tillfället är i en övningssal och resten av tillfällena är i datorsal.


2018-10-04
Hemsidan skapad. Kommer uppdateras allteftersom när vi närmar oss kursstart.

OBS! I denna kurs är de obligatoriska momenten obligatoriska. För att undvika dyra avbokningar bör du alltså inte boka någon skidresa i någon av läsveckorna. Se mer i kursprogrammet och under fliken "Projekt/Frånvaro".

Kursen i korthet

Många civilingenjörer kommer under sin karriär att samarbeta med andra i utveckling av programvara. Syftet med kursen är att ge kunskaper om och praktisk erfarenhet av hur man samverkar i ett team för att ta fram en programvaruprodukt. Fokus ligger på metoden extremprogrammering, en högiterativ, så kallad agil, utvecklingsprocess som syftar till hållbar utveckling av mjukvara. Kursen tar upp principer för samarbete med beställaren, planering, hållbar design/implementation, testning och leverans.

 

Sidansvarig: