lu.se

Datavetenskap

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

EDAF45 PVG lp2 2018 + lp3 2019

Viktigt just nu:

2020-03-05
Avslutning i morgon fredag 6 mars är inställd. Det som står som "Föreläsning" i schemat, men som i praktiken är en avslutande "tävling" och sammanfattande föreläsning är tyvärr inställd. Ni ska alla ha fått mail om detta med lite mer detaljer.

2020-02-12
På fredag 14/2 kl 10-12 är det föreläsning enligt schemat.Den kommer handla om kodmätning och vi kommer bl a visa några mätningar som ni ska göra som en del av utvärderingen av ett annat teams produkt.

2020-01-14
Omkontrollskrivningen är i sal E:1149
Gruppindelningen är klar och hittas under Projekt/Team 

2019-12-29
Kontrollskrivningen rättad och mail skickat till alla med resultat.

2019-12-21
Omkontrollskrivning torsdag 16 januari kl 14.00-15.00.
Anmäl er genom att maila ulf.
Sal meddelas senare.

Exempelskrivning
En exempelskrivning med 7 frågor finns här.
Kontrollskrivningen på fredag kommer ha 12 frågor i samma format, dvs med valet stämmer/stämmer ej, samt en förklaring.

Tid för planeringsmötena
Glöm inte att senast fredag 20/12 meddela Ulf om ev. önskemål om tid för planeringsmötena.

2019-12-09
OBS - Kontrollskrivningen  är flyttad till Eden.

https://www.svet.lu.se/kontakt/hitta-hit-till-huset-eden
Tentalokalerna ligger i källaren på Eden. Enklast kommer man in från Edens
södra gavel, där det finns en trappa direkt utifrån, ned till tentalokalerna. 

Föreläsningen som var planerad direkt efter är inställd.

Laborationen "Refactoring using Eclipse" är en s.k. "hemlab", dvs ni den på egen
hand (gärna två-och-två) när ni vill under veckan. Fyll i labbhandledningen och
maila till Ulf senast Söndag 15/12 kl 17.

2019-11-11
Det går nu att anmäla sig till labbgrupp, dvs bestämma den tid man vill göra labbarna på. Klicka in på "Labbanmälan och grupper" till vänster.

2019-10-27
Hemsidan skapad och kommer uppdateras under kursens gång.

OBS! I denna kurs är de obligatoriska momenten obligatoriska. För att undvika dyra avbokningar bör du alltså inte boka någon skidresa i någon av läsveckorna. Se mer i kursprogrammet och under fliken "Projekt/Frånvaro".

Kursen i korthet

Många civilingenjörer kommer under sin karriär att samarbeta med andra i utveckling av programvara. Syftet med kursen är att ge kunskaper om och praktisk erfarenhet av hur man samverkar i ett team för att ta fram en programvaruprodukt. Fokus ligger på metoden extremprogrammering, en högiterativ, så kallad agil, utvecklingsprocess som syftar till hållbar utveckling av mjukvara. Kursen tar upp principer för samarbete med beställaren, planering, hållbar design/implementation, testning och leverans.

Sidansvarig: