lu.se

Datavetenskap

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Objektorienterad modellering och design

NYHETER!
Tentorna finns nu i expeditionen där ni kan titta på era lösningar och rättningen av dessa. Det kommer inte vara någon "vanlig" tentavisning, utan ni kan komma när ni vill under expeditionens öppettider. Om ni har några frågor på rättningen mailar ni Ulf (uppgift 3-5) eller Christian (uppgift 1-2).
Poänggränserna för resp. betyg är: 12.75, 17.5 och 21.75

2019-09-02
Nu är kursen igång. Länk till Moodlesidan finns nu här på sidan. Enrollment key har ni fått på föreläsningen, men om ni missade den där så maila Ulf.
2019-08-11
Kurssidan uppdateras just nu för kursen vt1 2019. Håll utkik här för nyheter. När kursen börjar kommer även en moodle-sida skapas med föreläsningsanteckningar, projektuppgifetr, mm.

Kursfakta

Omfattning: 4,5 hp

Kursperiod: HT1

SchemaTimeEdit 

Obligatorisk för: D2, C3

Kursberoenden: Klicka här!

Kursansvarig: Ulf Asklund

FöreläsareChristian Söderberg

Kursombud

Kursprogram:

Formell kursbeskrivning: Klicka här