lu.se

Datavetenskap

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

VINNOVA och ESBRI: Nytt&Nyttigt – en uppsatstävling

2015-05-13

Nytt&Nyttigt är en uppsatstävling om innovation. För sjätte året belönar vi studenter med de bästa uppsatserna om innovation med 65 000 kronor i resestipendier. Vi fick in bidrag från er förra året och hoppas att ni även i år har studenter som kan vara med och tävla om resestipendier.

Finns de bästa uppsatserna om innovation på ditt lärosäte?

 

Nytt&Nyttigt är en uppsatstävling om innovation. För sjätte året belönar vi studenter med de bästa uppsatserna om innovation med 65 000 kronor i resestipendier. Vi fick in bidrag från er förra året och hoppas att ni även i år har studenter som kan vara med och tävla om resestipendier.

Förmågan att tänka nytt, och att omvandla idéerna till något nyttigt för samhället, är centralt för en hållbar tillväxt. Därför har VINNOVA och ESBRI startat Nytt&Nyttigt – en uppsatstävling på temat innovation, kommersialisering och nyttiggörande. De tre bästa uppsatserna erhåller resestipendier à 30 000, 20 000 respektive 15 000 kronor.

Uppsatstävlingen är öppen för studerande vid samtliga fakulteter. För att delta i tävlingen ska uppsatsen vara skriven under läsåret 2014-2015, på kandidat-, magister- eller mastersnivå och ha erhållit betyget väl godkänd (om sådant ges).

Vi hoppas att ni vill hjälpa oss att sprida information om tävlingen till studenter genom att informera om möjligheterna att delta. Vi vill ju gärna ta del av en massa spännande uppsatser från ditt lärosäte! 

Mer info finns på uppsatstävlingens webbplats: www.innovationsuppsats.se