lu.se

Datavetenskap

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Patrik Persson

Jag är lärare (universitets­adjunkt) i datavetenskap, och undervisar främst i Programmerings­teknik (EDAA50/EDAA55) och den påföljande Programmerings­teknik, fördjupnings­kurs (EDAA01). Ibland gör jag även inhopp i andra kurser.

Jag har inga särskilda besökstider för studenter, utan det går ofta bra att komma förbi mitt rum (E:2187) om man har frågor. Om man vill vara säker går det givetvis bra att avtala en tid per mail också.


Åren 2001–2013 arbetade jag i industrin, med såväl kommersiell program­varu­utveckling som lång­siktig teknik­forskning, och därtill en del utbildning. Program­vara som jag varit med och utvecklat finns bland annat i mobil­telefoner, styr­system för process­industri, webbläsare, realtids­operativ­system och signal­system för tåg. Bland företagen jag arbetat för återfinns Ericsson, ABB, Enea och Bombardier. Mina åsikter om vad som är viktigt i under­visningen bygger på dessa erfarenheter.

Därmed inte sagt att jag tror på något enkelriktat flöde från arbetslivets "verklighet" till universitetets "akademiska kunskap" — universitetet kan inte bara lära oss en hel del om världen, utan även göra den bättre. Jag har examina i datateknik (civ.ing), datalogi (tekn.lic) och historia (fil.mag). I min yrkes­verk­samhet har jag haft stort utbyte av min utbildning, exempelvis vad gäller programmerings­teknik, program­varu­utveckling, dator­teknik, realtids­system och kompilator­teknik. Och mina utflykter i historien har hjälpt mig förstå 1970- och 1980-talens dystopiska samhälls­debatt om person­datorerna och robotarna, en debatt där okunskap och skräck ofta gick hand i hand. Ekon därifrån hörs ännu i dagens debatt.

Programmering är ett centralt ingenjörs­ämne, och ingår därför i de flesta av våra ingenjörs­utbildningar. Även i samhället i stort, menar jag, behöver fler förstå hur det fungerar. Att undervisa i programmering är inte bara väldigt kul — det känns dessutom särskilt angeläget inför framtiden.

Kontakt

E-mail:
Patrik.Persson@cs.lth.se

Telefon: +46 46 222 80 70

LinkedIn:
se.linkedin.com/in/perssonpatrik

Kontor:

(klicka för större bild)