lu.se

Datavetenskap

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Information om användare i AD

Om man sitter på en Mac som är kopplad till universitetets AD-miljö är här två bash-script med vilka man kan leta efter användare eller visa information om en given användare.

  1. user_find.sh letar efter en användare med givet för- och efternamn (man måste stava rätt)
  2. user_info.sh visar information om användare i LU:s AD-miljö

Scripten använder i grunden macOS-kommandot dscl, men den händige kan säkert hitta motsvarande i Linux och det finns säkerligen intressanta kommandon att använda i Windows 10's ”Windows Subsystem for Linux”. Detta är dock oklart för mig i denna stunds skrivande.

user_find.sh

user_find.sh hittar du här: http://fileadmin.cs.lth.se/cs/Personal/Peter_Moller/scripts/user_find.sh

Utskriftsexempel från user_find.sh:

Computer:~$ user_find.sh peter möller
User information search (in AD), 2016-02-17 at 16:25
"peter möller" may correspond to:
Lucat-name Email                           Department                    
cs-pmo     peter.moller@cs.lth.se          Institutionen för datavetenskap
al69pmo*                                   missing alumni
liv99pm1*  peter.moller.154@student.lu.se  inactive alumni
civ00pmo*  peter.moller.373@student.lth.se inactive alumni
rys00pmo*  peter.moller.185@student.lu.se  inactive alumni
poly-pmo*  peter.moller@polymer.lth.se     inactive employee

*) the user is marked inactive in Active Directory
You can find out more with the "user_info.sh"-command

user_info.sh

user_info.sh hittar du här: http://fileadmin.cs.lth.se/cs/Personal/Peter_Moller/scripts/user_info.sh

Men user_info.sh kan man få information om användare med följande sök-kriterier:

  • Lucat-namn
  • Lucat UID number (according to macOS)
  • Telefonnummer enligt formatet '24156', '2224156' eller '+46462224156'

Med optionen -f skapas en vCard-fil i katalogen man står i med scriptets output som innehåll. Den kan man sedan importera till sin adressbok eller skicka i email.

Man får information enligt följande utskriftsexempel:

Computer:~$ user_info.sh cs-pmo
User information lookup, 2016-02-23 at 16:51

The following was found in Active Directory regarding "cs-pmo":
Lucat Name:    cs-pmo (new: pe0214mo)
First Name:    Peter
Last Name:     Möller
Email Address: peter.moller@cs.lth.se
Job Title:     forskningsingenjör
Department:    Institutionen för datavetenskap (v1000234)
Room number:   E:2165
Street addr:   Ole Römers Väg 3, 2:a vån
Postal addr:   Box 118; 221 00 Lund
UID (OS X):    2136666684
SMBHome:       \\cs-lagring2.uw.lu.se\home\cs-pmo
Phone Number:  +46 (0)46 - 222 41 56
Mobile Number: +46 (0)705 - 14 24 37
Mail stop:     7