lu.se

Datavetenskap

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

EDAA45: Programmering, grundkurs

Kursen i korthet

Kursen omfattar grundläggande programmeringsprinciper och datavetenskapliga begrepp. Du lär dig programspråket Scala, att konstruera algoritmer, att använda datastrukturer och mycket annat. Du får också en översikt av likheter och skillnader mellan Scala och Java. Det krävs inga programmeringsförkunskaper. Klicka på bilden till höger för att se kursmaterialet som är öppet tillgängligt enligt CC-BY-SA-4.0.

Kursfakta

Omfattning: 7,5 hp

Kursperiod: läsperiod 1+2 2018

Schema: TimeEdit

Obligatorisk för: D1

Kursansvarig: Björn Regnell
E-post: bjorn.regnell@cs.lth.se

Kursprogram: pdf

Kurslitteratur: Kompedium (9MB)

Formell kursbeskrivning: Kursplan

Kursrepo: GitHub