lu.se

Datavetenskap

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

EDAA45: Programmering, grundkurs

Kursen i korthet

Kursen omfattar grundläggande programmeringsprinciper och datavetenskapliga begrepp. Du lär dig programspråket Scala, att konstruera algoritmer, att använda datastrukturer och mycket annat. Du får också en översikt av likheter och skillnader mellan Scala och Java. Det krävs inga programmeringsförkunskaper.

Meddelande

  • Lägg till grupp efter kurshemsideadressen ovan så får du se gruppindelningen.
  • Om du inte kom till uppropet och ej anmält förhinder, men ändå önskar gå kursen kontakta snarast bjorn.regnell@cs.lth.se

Kursfakta

Omfattning: 7,5 hp

Kursperiod: läsperiod 1+2 2018

Schema: TimeEdit

Obligatorisk för: D1

Kursansvarig: Björn Regnell
E-post: bjorn.regnell@cs.lth.se

Kursprogram: pdf

Kurslitteratur: Kompedium (9MB)

Formell kursbeskrivning: Kursplan

Kursrepo: GitHub