lu.se

Datavetenskap

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

EDAA45: Programmering, grundkurs 2016

Kursen i korthet

Kursen omfattar grundläggande programmeringsprinciper och datavetenskapliga begrepp. Du lär dig programspråket Scala, att konstruera algoritmer, att använda datastrukturer och mycket annat. Du får också en översikt av likheter och skillnader mellan programspråken Java och Scala. Det krävs inga programmeringsförkunskaper.


Meddelande

  • Om du är äldre student redan antagen till och nästan färdig med nedlagda EDA016 så ska du fullfölja och tentera EDA011/EDA017. Kontakta resp. kursansvarig. Gamla hemsidan för EDA016 finns under "Arkiv 2015 EDA016" i menyn till vänster.

Kursfakta

Omfattning: 7,5 hp

Kursperiod: läsperiod 1+2 2016

Schema: TimeEdit

Obligatorisk för: D1

Kursansvarig: Björn Regnell
E-post: bjorn.regnell@cs.lth.se

Kursprogram: pdf

Kurslitteratur: Kompedium (7MB)

Formell kursbeskrivning: Kursplan

Kursrepo: GitHub