lu.se

Datavetenskap

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Examination

Examinationsmoment

I kursen ingår följande obligatoriska examinationsmoment:

  • Laborationer: lär dig teorin genom praktiskt arbete.
  • Kontrollskrivning: kontrollera vad du lärt dig efter halva kursen och träna på att tentera. Kontrollskrivningen är diagnostisk, kamraträttad, och kan ge samarbetsbonuspoäng. Enda tillåtna hjälpmedel är snabbreferens.
  • Projekt: visa att du självständigt kan designa, implementera och felsöka ett större program.
  • Skriftlig tentamen: visa att du tillgodogjort dig kursens teori genom att du löser programmeringsuppgifter med papper och penna. Enda tillåtna hjälpmedel är snabbreferens.
    OBS! Laborationer och projektsuppgift måste vara godkända för att du ska få tentera.

Tidigare Scala-skrivningar

Tidigare Java-skrivingar

Du kan också träna på skrivningar från tidigare kursomgångar med Java. Även om uppgifterna är formulerade i Java kan du träna på att implementera en lösning i Scala utifrån klass-specifikationerna. Du kan också utgå från lösningsförslaget i Java och träna på att översätta från Java till Scala. Nedan finns en lista med extentor från olika varianter av tidigare Java-kurser:

Nyare java-extentor finns här: http://cs.lth.se/edaa55-ht2/tentamen/