lu.se

Datavetenskap

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Verktyg

I appendix i kompendiet finns beskrivningar av olika sorters verktyg man behöver när man programmerar. Dessa verktyg finns installerade på LTH:s Linuxdatorer i E-huset. I appendix i kompendiet finns instruktioner och länkar som du rekommenderas att läsa noga. Kort sammanfattning och några av länkarna finns även nedan.

I denna kursomgång använder vi för närvarande Scala version 2.12.10 samt Java JDK Version 8. Instruktioner om hur du installerar dessa versioner på din egen dator finns nedan.

Programmera på LTH:s datorer

På LTH:s Linux-datorer finns de verktyg vi använder i kursen förinstallerade:

 • Editorer av olika slag; kommando: code, atom, gedit, nano, vim, emacs, ...
 • Scala REPL: kommando: scala
 • Utvecklingsmiljön Kojo; kommando: kojo
 • Scala-kompilatorn; kommando: scalac
 • Byggverktyget sbt; kommando: sbt
 • Java-kompilatorn; kommando: javac
 • Java Virtual Machine (JVM) och JDK8; kommando: java
 • Utvecklingsmiljön IntelliJ IDEA med Scala-plugin; kommando: idea
 • Utvecklingsmiljön Eclipse med Scala-plugin; kommando: scalaide

Om det efter inloggning i Ubuntu 16.04 på skolans datorer stöter på problemet att alla menyer etc saknas och du möts av ett tomt skrivbort, högerklicka och ta fram terminalen och skriv dessa kommandon:

rm -rf ~/.cache
setsid unity

Programmera på din egen dator

Installera Kojo

Följ instruktioner här: http://www.kogics.net/kojo-download

Öppna ett terminalfönster

När man programmerar är det bra att öppna ett terminalfönster där man kan köra användbara kommando. Du startar ett terminalfönster så här:

 • Linux Ubuntu: Tryck Ctrl+Alt+T eller sök på terminal i appmenyn
 • Windows: Tryck på Windows-knappen och skriv powershell och tryck enter
 • OSX: Klicka på förstoringsglaset (Spotlight) och skriv terminal och tryck enter

Installera en kodeditor

I kurskompendiets appendix finns en beskrivning av vad en kodeditor är och en lista med förslag. Här finns länkar till några populära editorer:

 • Code rekommenderad i kursen, öppen källkod, alla plattformar, paketet Scala Metals finns att installera i editorns pakethanterare
 • Atom:  öppen källkod, alla platformar, paketet Scala Metals finns att installera i editorns pakethanterare
 • Sublime Text 3  stängd källkod, alla plattformar, syntaxfärgning för Scala finns förinstallerat, paketet Scala Metals finns att installera i editorns pakethanterare.

Kontrollera om du har Java JDK 8 installerad

Skriv i ett terminalfönster (observera det avslutande c:et):

javac -version

Då ska ungefär följande skrivas ut (där x kan vara t.ex. 222):

javac 1.8.0_x

Om utskriften säger att javac saknas, installera då JDK enl. nedan.

Du kanske redan har enbart Java Runtime Environment (JRE) installerad, men inte JDK. Då saknar du javakompilatorn javac m.m. och behöver installera JDK8 enl. nedan. Du kan kolla om du har JRE genom att skriva java -version (alltså utan c efter java). Eller så har du redan JDK8 installerad men inte rätt bibliotek i din PATH; se vidare nedan under "Installera JDK".

Installera JDK 8

Läs instruktioner noga i appendix i kompendiet innan du sätter igång.

 • Windows/Mac:Installera OpenJDK 8 här (OBS! ej JDK9/10/11/12):
  https://adoptopenjdk.net/
  1. Välj att ladda ner OpenJDK 8 (LTS) HotSpot för ditt operativsystem.
  2. I hämtade filer dubbelklicka för installation med förifyllda val.
  3. Starta terminalfönster och kontrollera enligt ovan att java och javac ger rätt version.
  4. Om något krånglar: fråga någon som installerat JDK förr om hjälp.
 • Linux: Öppna terminalfönster och kör:
  sudo apt-get install openjdk-8-jdk

Installera Scala

 • Windows: Ladda ner installerare för Scala för Windows här: https://downloads.lightbend.com/scala/2.12.10/scala-2.12.10.msi  Filen med ändelse .msi körs med ett dubbelklick. Kommandot Scala ska efter omstart finnas tillgänglig i terminalen. Installera sedan sbt med senaste .msi här: http://www.scala-sbt.org/download.html 
 • Mac: Se till att du har admin-rätt på din dator. Installera Homebrew genom att följa instruktionen härifrån http://brew.sh/ dvs kopiera långa kommandot som börjar med /usr/bin/ruby med cmd+C och klistra in med cmd+V i terminalen.

  När du installerat homebrew kan du enkelt installera scala och sbt genom att skriva detta i terminalen rad för rad:

  brew update
  brew install scala@2.12
  brew install sbt@1
  sudo nano /etc/paths

  nano är en enkel editor och med den ska du sist i filen /etc/paths lägga till en ny rad med exakt detta innehåll:

  /usr/local/opt/scala@2.12/bin

  När du editerat klart, avsluta nano med Ctrl+X och skriv sedan Y för att spara din ändring. Testa att det funkar genom öppna ett nytt terminalfönster och skriv scala

 • Linux Ubuntu deb-paket:

Testa genom att skriva scala och scalac och sbt i terminalen med enter emellan. Det tar tid för sbt att ladda ner allt, men de andra ska svara direkt om installationerna lyckats. Du avslutar scala REPL med :q

Installera integrerad utvecklingsmiljö (IDE)

I läsperiod 2 kan du välja att använda en integrerad utvecklingsmiljön. Välj mellan JetBrains IntelliJ IDEA Community Edition (rekommenderas) och ScalaIDE for Eclipse (om du föredrar Eclipse). Läs noga instruktioner för hur du installerar på din egen dator i appendix i kompendiet. Länkar:

* Om du inte hittar "Scala Class" vid högerklick på src/main/scala när nu vill skapa nytt singelobjekt t.ex. med namnet Hello, eller om du får följande fel i IntelliJ när du försöker köra din main:

Error: Could not find or load main class Hello

så kan det bero på att src-katalogen ej blivit markerad som "source root". För att komma runt detta, högerklicka på src och välj långt ner i menyn alternativet "Mark Directory as..." -> "Source Root". Katalogen src får ny färg och du ska kunna köra med "Run". Se vidare här: https://stackoverflow.com/questions/38006735/

* Följande fel i IntelliJ på LTH-datorerna kan uppkomma när du skapar en ny Java-fil:

Unable to parse template "Class"
Error message: This template did not produce a Java class or an interface

För att undvika detta problem gör så här:

 1. Välj menyn Help > Edit Custom VM Options... i IntelliJ.
 2. IntelliJ kommer fråga om du vill skapa filen idea64.vmoptions (om du inte redan har skapat den tidigare). Välj Yes.
 3. Skriv detta på en ny rad i filen idea64.vmoptions: -Djdk.util.zip.ensureTrailingSlash=false
 4. Starta om IntelliJ.

Virtuell maskin med Linux till din dator

Du kan köra alla kursens verktyg i en så kallad virtuell maskin (vm). Det är ett enkelt och säkert sätt att installera ett nytt operativsystem i en "sandlåda" som inte påverkar din dators ursprungliga operativsystem. Läs noga instruktionerna i appendix i kompendiet om hur du installerar VirtualBox och laddar ner vm.