lu.se

Datavetenskap

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Sandra Nilsson

Aktuella kurser

Kursansvar:

EDA017 Programmeringsteknik för C, E,I och Pi HT2+VT

EDA501 Programmeringsteknik för M samt MD, W, BK mfl) VT1 + VT2

Föreläsare:

TFRU22 uppdragsutbildning för lärare, Grundläggande programmering med didaktisk inriktning

Handledare:

Programmering och databaser HT1

Tidigare Handledare:

Ingenjörsprocessen - Metodik

Ingenjörsprocessen - Ekonomi och Kvalitet

Programmeringsteknik, fördjupningskurs

Andra projekt

http://www.lth.se/programmera. Programmering i grundskolan i samarbete med Björn Regnell och Vattenhallen.

Lärare på Pink Programmings sommarläger med javaprogrammering augusti 2016, 2017 samt 2018

Pedagogisk utbildning

Undervisning och lärande på högskolenivå, 7,5 HP, Högskolan Kristianstad

IKT-pedagogik, 3 HP, Högskolan Kristianstad

Den goda föreläsningen (3v), Genombrottet LTH

Högskolepedagogisk Inspirationskurs (3v), Genombrottet LTH

Pedagogik 1-20, 30 HP, Lunds Universitet

Pedagogiska uppdrag

Bedömare i LTHs interna bedömargrupp för uppföljning av utbildningskvalitét 2018/2019

Bedömare i LTHs Pedagogiska Akademi 2018

Sakkunnig Excellenta lärare Uppsala Universitet 2017

Pedagogiska papers

Utan män vågar kvinnor prova – lärdomar av genusseparerad programmeringsundervisning. S. Nilsson, B. Regnell (2016). Genombrottets 9:e pedagogiska inspirationskonferens.

Utmärkelser

Excellent Teaching Practitioner (ETP), LTH (2017)

Teknologkårens pedagogiska pris 2016/2017 

Pris för bästa lärare på Industriell Ekonomi läsåren 2014/2015, 2015/16 samt 2016/17

Om mig

Universitetsadjunkt i datavetenskap med specialintresse för pedagogiska frågor så som examination, utvärdering, tröskelbegrepp och, mer specifikt, hur man lär sig programmera. På LTH undervisar jag civilingenjörsstudenter i grundläggande programmeringskurser med målet att alla ska inspireras till att programmera mera. Jag sitter i LTHs bedömargrupp för programutvärderingar samt har varit sakkunnig i bedömningar av pedagogisk meritering. Tack vare några projekt (bl.a. med finansiering från LTH och Region Skåne) arbetar jag även med programmeringsfortbildning av grundskole- och gymnasielärare. Nu senast undervisar jag i vår uppdragsutbildningskurs för högstadielärare. Jag har tidigare arbetat som adjunkt på Högskolan Kristianstad i en mångkulturell miljö med överblick och inflytande över hela utbildningsprogram. Har undervisat i datavetenskap sen 2007 och innan dess arbetat som mjukvarutvecklare i näringslivet. Då med inriktning mot systemintegration, databaser och användargränssnitt.

Övrigt

Youtube-kanal (under uppbyggnad)

Kontaktinformation

Adress: Ole Römers väg 3
(Länk till Google Maps i nytt fönster)

E-post Sandra.Nilsson@cs.lth.se

Telefon 046-222 03 68

Hämtställe 7

Postadress Box 118, 221 00 Lund

Rum: E:2191

Karta som visar var rum E:2191 finns i E-huset

(klicka för större bild)