lu.se

Datavetenskap

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Kursutbud

Namnlöst dokument

Kurser 2019-2020

Observera: Kurshemsidor uppdateras i samband med kursstart. Många av sidorna nedan avser därför kursomgångar under 2018/2019.

Klicka här för att se kursutbudet 2018/2019.

KursKurskodHpHT1HT2VT1VT2not
Affärsdriven programvaruutvecklingETSF25 7,5 ht2
Algoritmer datastrukturer och komplexitet EDAF05 5 vt2
Algoritmimplementering EDAF15 5 vt2
Artificiell intelligens EDAP01 7,5 vt1    
Avancerat projekt i datavetenskap EDAN90 7,5 ht2   vt2 not 1
C++-programmering EDAF50 7,5 vt1vt2
C-programmering EDAA253 vt2 
Coachning av programvaruteam EDAN80 9 ht2vt1
Constraint-programmering EDAN01 7,5 ht2
Databasteknik EDAF75 7,5 vt1 vt2
Databasteknik - HBG EDAF20 7,5 vt1vt2
Datorer och datoranvändning EDAA60 3 ht1
Datorgrafik EDAF80 7,5 ht1
Diskreta strukturer i datavetenskap EDAA40 5 vt2  
Flertrådad programmering EDAP10 7,5 ht1
Funktionsprogrammering EDAN40 7,5 vt2 
Grundläggande funktionsprogrammering EDAF95 5 vt2 
Kompilatorer EDAN65 7,5 ht1  
Konfigurationshantering EDAN10 7,5 ht2
Konstruktion av inbyggda system EDAN15 7,5 vt2
Kravhantering ETSN15 7,5 vt1 
Kravhantering - HBG ETSF30 7,5 ht1ht2
Multicoreprogrammering EDAN26 7,5 ht1    
Objektorienterad modellering och design EDAF60 4,5 ht1
Objektorienterad modellering och design - HBG EDAF257,5 vt1 vt2
Operativsystem EDAF35 7,5 vt2  
Programmering (M, W, B, K)EDAA65 6    vt1vt2  
Programmering i C++ - HBG EDAF30 7,5   ht2    
Programmering i Java - HBG EDAA10 7,5 ht1 ht2      
Programmering i Java - fortsättningskurs - HBG EDAA30 7,5 ht1 ht2  
Programmering och databaser (L, TM) EDAA20 7,5 ht1 
Programmering, grundkurs (D, W) EDAA457,5 ht1ht2
Programmeringsteknik (N, BME) EDAA50 7,5 vt1vt2
Programmeringsteknik (F) EDAA55 9 vt1vt2
Programmeringsteknik (C, E, I, Pi) EDAA55 9 ht2vt1
Programmeringsteknik - fördjupningskurs (BME, C, E, F, N, W) EDAA017,5 ht1ht2
Programmeringsteknik - fördjupningskurs (D, I, L, M, Pi) EDAA017,5 vt1
Programspråkskoncept EDAP05 7,5 ht2
Programvarutestning ETSN20 7,5 ht2
Programvaruutveckling - metodik ETSA02 6 vt2
Programvaruutveckling för stora projekt - HBG ETSF20 7,5 vt1vt2
Programvaruutveckling för stora system ETSN05 7,5 ht1
Programvaruutveckling i grupp - projekt EDAF45 7,5 ht2vt1
Projekt i datavetenskap EDAN70 7,5 ht2   vt2 not 1
Realtidsystem - HBG EDAF85 7,5 ht1  
Språkteknologi EDAN20 7,5 ht1 
Tillämpad maskininlärning EDAN95 7,5 ht2  
Utvärdering av programsystem EDAA35 7 vt1 vt2  
Webbprogrammering EDAF90 7,5 vt1

Noter

  1. 1. Projekt i datavetenskap (EDAN70) och Avancerat projekt i datavetenskap (EDAN90) ges två gånger under läsåret, dels under hösten (läsperiod HT2) och dels under våren (läsperiod VT2).
  2. 2. Högpresterande datorgrafik (EDAN35) är inställd 2019/20 och går nästa gång 2020/21.

Periodiserade kurser

  • EDAN26 Multicoreprogrammering ges numera bara vartannat år. Kursen ges nästa gång hösten 2019.
  • EDAN75 Optimerande kompilatorer ges numera bara vartannat år. Kursen ges läsåret 2018/19 och återkommer sedan hösten 2020.
  • EDAN85 Konstruktion av inbyggda system - fördjupningskurs . Kursen ges nästa gång hösten 2019.