lu.se

Datavetenskap

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Kursutbud

Kurser 2019-2020

Observera: Kurshemsidor uppdateras i samband med kursstart. Många av sidorna nedan avser därför kursomgångar under 2018/2019.

Klicka här för att se kursutbudet 2018/2019.

KursKurskodHpHT1HT2VT1VT2not
Affärsdriven programvaruutvecklingETSF25 7,5 x
Algoritmer datastrukturer och komplexitet EDAF05 5 x
Algoritmimplementering EDAF15 5 x
Artificiell intelligens EDAP01 7,5 x    
Avancerat projekt i datavetenskap EDAN90 7,5 x   x 1
C++-programmering EDAF50 7,5 xx
C-programmering EDAA253 x 
Coachning av programvaruteam EDAN80 9 xx
Constraint-programmering EDAN01 7,5 x
Databasteknik EDAF75 7,5 x x
Databasteknik - HBG EDAF20 7,5 xx
Datorer och datoranvändning EDAA60 3 x
Datorgrafik EDAF80 7,5 x
Diskreta strukturer i datavetenskap EDAA40 5 x  
Flertrådad programmering EDAP10 7,5 x
Funktionsprogrammering EDAN40 7,5 x 
Grundläggande funktionsprogrammering EDAF95 5 x 
Kompilatorer EDAN65 7,5 x  
Konfigurationshantering EDAN10 7,5 x
Konstruktion av inbyggda system EDAN15 7,5 x
Kravhantering ETSN15 7,5 x 
Kravhantering - HBG ETSF30 7,5 xx
Multicoreprogrammering EDAN26 7,5 x    
Objektorienterad modellering och design EDAF60 4,5 x
Objektorienterad modellering och design - HBG EDAF257,5 x x
Operativsystem EDAF35 7,5 x  
Programmering (M, W, B, K)EDAA65 6    xx  
Programmering i C++ - HBG EDAF30 7,5   x    
Programmering i Java - HBG EDAA10 7,5 x x      
Programmering i Java - fortsättningskurs - HBG EDAA30 7,5 x x  
Programmering och databaser (L, TM) EDAA20 7,5 x 
Programmering, grundkurs (D, W) EDAA457,5 xx
Programmeringsteknik (N, BME) EDAA50 7,5 xx
Programmeringsteknik (F) EDAA55 9 xx
Programmeringsteknik (C, E, I, Pi) EDAA55 9 xx
Programmeringsteknik - fördjupningskurs (BME, C, E, F, N, W) EDAA017,5 xx
Programmeringsteknik - fördjupningskurs (D, I, L, M, Pi) EDAA017,5 x
Programspråkskoncept EDAP05 7,5 x
Programvarutestning ETSN20 7,5 x
Programvaruutveckling - metodik ETSA02 6 x
Programvaruutveckling för stora projekt - HBG ETSF20 7,5 xx
Programvaruutveckling för stora system ETSN05 7,5 x
Programvaruutveckling i grupp - projekt EDAF45 7,5 xx
Projekt i datavetenskap EDAN70 7,5 x   x 1
Realtidsystem - HBG EDAF85 7,5 x  
Språkteknologi EDAN20 7,5 x 
Tillämpad maskininlärning EDAN95 7,5 x  
Utvärdering av programsystem EDAA35 7 x x  
Webbprogrammering EDAF90 7,5 x

Noter

  1. 1. Projekt i datavetenskap (EDAN70) och Avancerat projekt i datavetenskap (EDAN90) ges två gånger under läsåret, dels under hösten (läsperiod HT2) och dels under våren (läsperiod VT2).
  2. 2. Högpresterande datorgrafik (EDAN35) är inställd 2019/20 och går nästa gång 2020/21.

Periodiserade kurser

  • EDAN26 Multicoreprogrammering ges numera bara vartannat år. Kursen ges nästa gång hösten 2019.
  • EDAN75 Optimerande kompilatorer ges numera bara vartannat år. Kursen ges läsåret 2018/19 och återkommer sedan hösten 2020.
  • EDAN85 Konstruktion av inbyggda system - fördjupningskurs . Kursen ges nästa gång hösten 2019.