lu.se

Datavetenskap

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

EDA011/EDA016/EDA017 Programmeringsteknik

EDA011 och EDA017 (inklusive Matlab)

Kurserna EDA011 och EDA017 ersattes 2017/2018 av EDAA50 respektive EDAA55, med likvärdigt innehåll.

Du som behöver redovisa någon av programmeringsuppgifterna i EDA011/EDA017 kan göra detta inom ramen för EDAA55. Kontakta Patrik Persson eller Sandra Nilsson beroende på vilken kursomgång du vill komplettera i.

Även Matlab-momentet (EDA017) kan kompletteras inom ramen för EDAA55, genom att slutföra och redovisa momentets tre laborationer. Matlab-momentet ges två gånger per år (läsperioderna HT2 och VT1).

Kursen går i två omgångar varje år, beroende på program. Välj omgång av EDAA55 nedan.

HT1HT2VT1VT2
Omgång 1: E1 / Pi1
Kursledare: Sandra Nilsson
Omgång 2: F1 / I1 (med EDAA50 för BME1 / N1)
Kursledare: Patrik Persson

EDA016

Kursen EDA016 är nedlagd och ersatt av EDAA45 (med delvis annat innehåll). Om du endast har tentamen i EDA016 kvar, se "Tentamen" nedan.

  • D-studenter som påbörjat EDA016, men inte är klara med programmeringsuppgifterna, hänvisas till EDAA45, som då får läsas från början. Kontakta studierektor om du har frågor.
  • C-studenter som påbörjat EDA016, men inte är klara med programmeringsuppgifterna, läser EDAA55.

Tentamen i EDA011, EDA016 och EDA017

Du som påbörjat EDA011, EDA016 eller EDA017, och är klar med de obligatoriska programmeringsuppgifterna, kan skriva tentamen för EDAA50/EDAA55. Godkänt resultat rapporteras då på den kurs du påbörjat.