lu.se

Datavetenskap

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Programmering i Java - fortsättningskurs

Nyheter

Kursen startar 1/9-2020, första föreläsningen kommer hållas via Zoom (länk finns i Moodle).

Välkomna!

Alla undervisningstillfällen föreläsningar, frågestunder och laborationer kommer att gå på distans under läsperiod 1 och förmodligen även under läsperiod 2.

Allt kursmaterial, veckoschema och övrig information finns på kursens Moodle-sida  "EDAA30 Programmering i Java fortsättningskurs HBG HT 2020" . Du hittar sidan här: https://moodle.cs.lth.se/course/view.php?id=117 Logga in med StIL-id  och ange kursnyckel (enrolement key) EDAA30 för att komma in på moodle-sidan. Kursnyckeln behöver bara anges en gång.

Kursen i korthet

I kursen Programmeringsteknik – fördjupningskurs kommer du att fördjupa dina kunskaper om objektorienterade begrepp och programspråket Java. Du kommer också att lära dig en hel del om datastrukturer och algoritmer så att du effektivt kan lösa problem med hjälp av dator. Du kommer att få mer träning i programmering och i att använda Javas klassbibliotek.

Kursen ersätter den äldre kursen EDA690 Algoritmer och datastrukturer.

Sidansvarig:

Kursfakta

Omfattning: 7,5hp

Kursperiod: HT 2020

Kurskod: EDAA30

Schema (TimeEdit)
Klicka här!

Obligatorisk för: IDA2

Kursansvarig: 
Marcus Klang

E-post:
marcus.klang at cs.lth.se

Kursprogram: Klicka här

Formell kursbeskrivning från KA: Klicka här!

Samarbete eller fusk?