lu.se

Datavetenskap

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Länkar till alla kursens filmer i "rätt" ordning

Film 1 introduktion
- detta är alltså inte alls samma som på den introducerande föreläsningen i aulan
- slides till film 1  
Film 2 om variabler
- slides till film 2 
Film 3 utskrifter
- slides till film 3 
Film 3.5 :-) bra att veta
- slides till film 3.5 
Film 4 inläsning från tangentbordet
- slides till film 4 
Film 5 if-satser
- slides till film 5 
Film 6 exempel med if-satser obs: här visas även Eclipse
- inga slides, filmen är exempel i Eclipse
Film 7 mer om logiska uttryck och vad är boolean?
- slides till film 7 
Film 8 kortformer
- slides till film 8  
Film 9 om loopar
- slides till film 9
Film 10 ett loopexempel
- inga slides här, detta är ett litet exemepl som också relaterar till film 11
Film 11 Beräkningar och Math
- slides till film 11
Film 12 Metoder
- slides till film 12
Patriks Film om "gör fel från början"
- Tema algoritmer (blåbär). Inga slides finns
Patriks film om att slå rekord
- Tema algoritmer - Min och  max etc. Inga slides finns.
Objekt del 1
- Slides
Objekt del 2
- här ritar jag och förklarar mer om referensvariabler och objekt. Går även igenom de resterande slidsen (som är länkade under föregående film).
Objekt del 3
- Denna tittar ni på innan lab 2 om ni tycker att objekt fortfarande är oklart efter de båda tidigare filmerna. OBS: 15 sekunder in i filmen finns det också info om hur man använder kursens klasser i sina egna projekt vilket är en mycket vanlig fråga!
Film som introduktion till klasser
- Länk till slides. Slidsen är ett komplement till filmen och boken. Jag går inte igenom alla slides i filmen utan pratar mer fritt där. Men ni får ändå slides som sammanfattar allt, det kan vara bra att ha som dokumentation i efterhand.
Patriks film om klasser och objekt.
- Som ytterligare info för att se ett exempel förklarat i sitt sammanhang. 
Filmer om metoder
Här följer några filmer om metoder. Visst överlapp mot de båda filmerna ovan (Patriks och min) men grundligare genomgånget med annat/fler exempel. Nu handlar det alltså inte om static-metoder som vi har pratat om ovan, utan icke-statiska metoder som är en del av klasser och därför arbetar med klassens attribut. Dessa fyra filmer har några år på nacken  (vilket ni kommer se) och så här i efterhand tycker jag att de är ganska "slow". De gjordes ursprungligen för att de som gått på föreläsningarna men inte riktigt förstått skulle få mer stöd. MEN: oavsett vad jag tycker om filmerna idag så försöker jag här iaf att beskriva hur saker hänger ihop, och innehållet i dessa är dessa filmer är det absolut viktigaste att förstå för att klara kursen. Och det gör att jag nu rekommenderar dessa till alla som inte känner att de fattat precis allt och hela sammanhanget från de två tidigare filmerna om klasser!
Film om slumptal
- Slides
Film om switch-satsen
- Slides
Film med exempel som går igenom massor av begrepp och tips, bl.a do-while-loopen
- Här finns inga slides men filmen är ganska lång och går t.ex. igenom Att loopa till användaren vill avsluta, att läsa in strängar, att jämföra strängar med varandra, random, do-while, att göra egna klasser, public/private, att göra egna static metoder, attribut och skillnaden mellan break och return. Observera att filmen har en innehållsförteckning ifall ni vill "slå upp" nåt specifikt i efterhand.
Film om vektorer
- slides
Film om att kopiera vektorer
- Filmen ovan är svar på två små övningar som fanns i föregående slides
Film om datatypen char
- Här finns det flera filmer men alla har samma slides.
Film om strängar (datatypen String)
- Slides enligt ovan
Film om likhet mellan strängar (equals)
- Slides enligt ovan
Film om att jämföra strängvärden (compareTo)
- Slides enligt ovan
Film StringBuilder
- Slides enligt ovan
Film om metoden toString
-
Film om att söka i vektorer
- Slides
Film med ett exempel på objekt i vektorer (samtidigt är det en övning på hela klasser med vektorer i)
- Slides, zip-fil med javafilerna från exemplet
Film om registrering (att räkna förekomster/frekvenser)
- Inga slides
Film 1 om matriser
- Inga slides, men se nedan
Film 2 om Matriser
-
Film 3 om Matriser
-
Film (om filer) som ni behöver se innan lab 7
- Här finns några slides som täcker både filer och Matriser, dock är slidsen om matriser inte kopplade till filmerna om matriser eftersom Patrik gjort filmerna - detta är bara mina slides som en bonus.
- Här är några filer som används i filmen om filläsning
Film om att hitta fel i kod och att använda debuggern
Listor del 1 (vektorernas begränsningar)
Listor del 2 (en smartare vektor)
Listor del 3 (Klassen ArrayList)
Mer om listor: Autoboxing
Mer om listor: For-each-loopen
Insätting i sorterad följd
Sammansättning
Arv del 1
Arv del 2
Arv del 3 (public, private och protected)
Arv del 4 (exempel med metoder som överskuggas)
Arv del 5 (här finns lite om static också)
Arv del 6 (instanceof)
Arv del 7 (abstract)
Urvalssortering
Filmen ovan om sortering är bra att ha till projektet
Exempel med TODO-lista
Repetition i form av ett programmeringsexempel
Exempel med TODO-lista del 2
Repetition - lite bra att ha inför projektet
Variablers synlighet
Repetition - men sånt man måste förstå innan tentan
Bonus: Om main-metoden
Detaljer om main-metoden kommer inte på tentan. Men filmen är bra för att få hela bilden
Film om tentor
Lösning av hel extenta
Filmen ovan är en genomgång av en extenta
Nummer till text
Filmen ovan är en alternativ lösning av uppgiften för att översätta nummer till text (extenta juni 2020)
Bonus från Patrik, utblick - om programmering och datavetenskap
Tillämpning av programmering
Andra kurser i datavetenskap