lu.se

Datavetenskap

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Datorer och datoranvändning

Föreläsningslänk

Kursens tre föreläsningar kommer att ske via Zoom. Adressen till zoommötet är:

https://lu-se.zoom.us/j/64802685476?pwd=akxqbWhJOXpBUTJRRlBwbDhsRGlVdz09

 

Lösenord: dod

 

Mötet startas kl 10.00, men föreläsningen börjar inte förrän 10.15 då vi tillämpar akademisk kvart.

 

Nyheter

2020-10-13: Uppsamlingslaborationer enligt överenskommelse. Vi är nu nere på bara någon enstaka person som saknar godkänt på alla laborationer och bara en person dök upp på den senaste uppsamlingslaborationen så det känns inte meningsfullt att schemalägga fler uppsamlingslaborationer. I stället ombeds de som saknar godkänt på någon laboration att kontakta kursansvarig för att komma överens om hur de saknade laborationerna ska redovisas.

Kursen i korthet

Datateknik är ett brett område där många tekniker och verktyg används. I kursen får du möta en del av dessa, särskilt sådana som du kommer att ha nytta av under resten av din utbildning. Kursen behandlar tre "ämnen" som vart och ett behandlas i en förberedande föreläsning och en laboration.

Ämnen:

  • Unix
  • LaTeX
  • Git och GitHub

Kursen och COVID-19

Årets hösttermin blir en väldigt speciell hösttermin i skuggan av den pågående pandemin då vi måste tänka på att genomföra kursen på ett sådant sätt att risken för smittspridning minimeras. Föreläsningarna kommer därför detta år att ske på distans med hjälp av videomötesverktyget Zoom. Laborationerna kommer att genomföras i LTHs datorsalar i reducerad gruppstorlek (halva storleken) jämfört med tidigare år.

Din medverkan är viktig för att allt ska fungera på ett bra sätt:

  • Undvik trängsel! Tänk på att hålla avstånd till varandra så gott det går i samband med laborationen. Sprid ut er i datorsalarna så att ni har åtminstone 1-1,5 meter mellan varandra. De flesta salar har någon trång gång där datorer är placerade på båda sidorna så att man hamnar väldigt nära varandra (visserligen rygg mot rygg) om man sitter på båda sidor. Undvik detta! Det gör också att er handledare med lätthet kan passera er utan att trängas. Storleken på laborationsgrupperna är i år också reducerade jämfört med tidigare år.
  • Tvätta händerna ofta. I samband med laborationerna kommer handsprit att finnas tillgänglig i laborationssalarna.
  • Alla datorer vi använder i kursen har lediga USB-uttag på framsidan av datorlådan. Om du helst föredrar att inte använda de ordinarie tangentbord och datormöss som hör till datorerna kan du ta med ett eget standardtangentbord och mus med USB-anslutning och ansluta dem via dessa uttag. Ordinarie tangentbord/mus behöver inte kopplas ur.
  • Stanna hemma om du känner de minsta symptom som skulle kunna tyda på en virusinfektion. Vi kommer under hösten frikostigt arrangera uppsamlingstillfällen som du kan anmäla dig till för att ta igen de laborationer du missar när du stannar hemma så du behöver inte vara rädd för att missa något moment. Se under rubriken Uppsamlingslaborationer här på kurshemsidan för information om när uppsamlingstilfällena går av stapeln och hur du gör för att anmäla dig till dem.

Kursfakta

Omfattning: 3 hp

Kursperiod: Läsperiod 1 2020

Schema (TimeEdit): Klicka här!

Obligatorisk för: D1

Kursansvarig: Roger Henriksson
E-post: roger.henriksson@cs.lth.se

Kursprogram: Klicka här!

Formell kursbeskrivning från KA: Klicka här!