lu.se

Datavetenskap

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Datorer och datoranvändning

Föreläsningstider och -länk

I kursen ingår tre föreläsningar. Två av dessa ingår även i kursen EITA65 Digitalisering - realisering och systemdesign med användarperspektiv som läses av C-studenter.

Tider före föreläsningarna:

EDAA60 (D): 30/8, 6/9 och 13/9 kl 10.
EITA65 (C): 1/9 kl 13, 13/9 kl 10.

Föreläsningar kommer att ske via Zoom. Adressen till zoommötet är:

 

https://lu-se.zoom.us/j/65160943370?pwd=QWw1K3ZST1p0emZlVWExL2dJOHo1QT09

Lösenord: dod

 

 

Föreläsningen startar kvart över då vi tillämpar akademisk kvart, men mötet öppnar ca 15 minuter i förväg.

 

Nyheter

2021-09-21: Uppsamlingslaborationer. Uppsamlingslaborationer för dig som saknar godkänt på någon av laborationerna i kursen är inplanerade följande tider. Fler tider kan tillkomma vid behov och föranmälan är ej nödvändig.

  • Tisdag 28/9 kl 10-12 i sal E:Alfa. Se till att komma före 10.45. Om ingen laborant kvarstår efter denna tid avslutas laborationen.
  • Tisdag 5/10 kl 15-17 i sal E:Alfa. Se till att komma före 15.45. Om ingen laborant kvarstår efter denna tid avslutas laborationen.

Vi har skickat ett mail med information till er som enligt våra noteringar saknar godkänt på någon eller några av laborationerna. Om du har fått ett sådant mail trots att du är godkänd på alla laborationerna är vi tacksamma om du kontaktar kursansvarig för att korrigera uppgifterna.

2021-08-23: Kursstart. Kursens startar i och med första föreläsningen. För D-studenter sker detta den 30/8 kl 10 och för C-studenter den 1/9 kl 13. Se ovan för föreläsningslänk. Föreläsningen sker på distans via  Zoom.

Kursen i korthet

Datateknik är ett brett område där många tekniker och verktyg används. I kursen får du möta en del av dessa, särskilt sådana som du kommer att ha nytta av under resten av din utbildning. Kursen behandlar tre "ämnen" som vart och ett behandlas i en förberedande föreläsning och en laboration.

Ämnen:

  • Unix
  • LaTeX (ej för C-studenter)
  • Git och GitHub

Kursen och COVID-19

Årets hösttermin blir en väldigt speciell hösttermin i skuggan av den pågående pandemin då vi måste tänka på att genomföra kursen på ett sådant sätt att risken för smittspridning minimeras. Föreläsningarna kommer därför detta år att ske på distans med hjälp av videomötesverktyget Zoom. Laborationerna kommer att genomföras i LTHs datorsalar i reducerad gruppstorlek (halva storleken) jämfört med tidigare år.

Din medverkan är viktig för att allt ska fungera på ett bra sätt:

  • Undvik trängsel! Tänk på att hålla avstånd till varandra så gott det går i samband med laborationen. Sprid ut er i datorsalarna så att ni har gott om utrymme mellan varandra.
  • Tvätta händerna ofta. I samband med laborationerna kommer handsprit att finnas tillgänglig i laborationssalarna.
  • Alla datorer vi använder i kursen har lediga USB-uttag på framsidan av datorlådan. Om du helst föredrar att inte använda de ordinarie tangentbord och datormöss som hör till datorerna kan du ta med ett eget standardtangentbord och mus med USB-anslutning och ansluta dem via dessa uttag. Ordinarie tangentbord/mus behöver inte kopplas ur.
  • Stanna hemma om du känner de minsta symptom som skulle kunna tyda på en virusinfektion. Vi kommer under hösten frikostigt arrangera uppsamlingstillfällen som du kan anmäla dig till för att ta igen de laborationer du missar när du stannar hemma så du behöver inte vara rädd för att missa något moment. Se under rubriken Uppsamlingslaborationer här på kurshemsidan för information om när uppsamlingstilfällena går av stapeln och hur du gör för att anmäla dig till dem.

Kursfakta

Omfattning: 3 hp

Kursperiod: Läsperiod 1 2021

Schema (TimeEdit):Klicka här!

Obligatorisk för: D1

Kursansvarig: Mattias Nordahl
E-post: mattias.nordahl@cs.lth.se

Kursprogram (D): Klicka här!

Kursinfo för C: Klicka här!

Formell kursbeskrivning från KA: Klicka här!