lu.se

Datavetenskap

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

EDAF45 PVG lp2 2020 + lp3 2021

Viktigt just nu:

2020-11-15

Kursens Moodle-sida är nu tillgänglig, där ni bl a kan hitta länk till det "Zoom-rum" i vilket alla föreläsningar kommer hållas. Ni gör "self enrolment" för att få access. (Lösenord får ni via mail)

2020-10-12
Hemsidan skapad och kommer uppdateras under kursens gång.

Pga Covid19 så hålls ingen undervisning under läsperiod 2 i salar på LTH,
utan både föreläsningar och laborationer hålls som digitala möten m.h.a. applikationen Zoom.
Ni har fortfarande tillgång till datorsalarna och kan göra laborationerna där,
men handledning och godkännand kommer ske via Zoom, git, och mail.

Mer information och länkar kommer senare på kursens hemsida.

OBS! I denna kurs är de obligatoriska momenten obligatoriska. 

För att undvika dyra avbokningar bör du alltså inte boka någon skidresa i någon av läsveckorna. 

Framförallt projektet under våren har flera moment där man måste närvara. Även om vi denna kursomgång kommer ha flera moment via Zoom är det ändå viktigt att man deltar på momenten då arbetet med gruppen är det centrala.

Se mer i kursprogrammet och under fliken "Projekt/Frånvaro".


Kursen i korthet

Många civilingenjörer kommer under sin karriär att samarbeta med andra i utveckling av programvara. Syftet med kursen är att ge kunskaper om och praktisk erfarenhet av hur man samverkar i ett team för att ta fram en programvaruprodukt. Fokus ligger på metoden extremprogrammering, en högiterativ, så kallad agil, utvecklingsprocess som syftar till hållbar utveckling av mjukvara. Kursen tar upp principer för samarbete med beställaren, planering, hållbar design/implementation, testning och leverans.

Sidansvarig: