lu.se

Datavetenskap

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

EDAF45 PVG lp2 2020 + lp3 2021

Viktigt just nu:

2021-10-10

Hemsidan skapad.

Kursens Moodle-sida är nu tillgänglig. Det är där all information om kursen kommer läggas upp allteftersom. Ni gör "self enrolment" för att få access. (Lösenord får ni via mail)

 

OBS!I denna kurs är de obligatoriska momenten obligatoriska. 

Framförallt projektet under våren har flera moment där man måste närvara. För att undvika dyra avbokningar bör du alltså inte boka någon skidresa i någon av läsveckorna. Se mer i kursprogrammet och under fliken "Projekt/Frånvaro".


Kursen i korthet

Många civilingenjörer kommer under sin karriär att samarbeta med andra i utveckling av programvara. Syftet med kursen är att ge kunskaper om och praktisk erfarenhet av hur man samverkar i ett team för att ta fram en programvaruprodukt. Fokus ligger på metoden extremprogrammering, en högiterativ, så kallad agil, utvecklingsprocess som syftar till hållbar utveckling av mjukvara. Kursen tar upp principer för samarbete med beställaren, planering, hållbar design/implementation, testning och leverans.

Sidansvarig: