lu.se

Datavetenskap

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Projektuppgift för 2015

Här beskrivs kursens projektuppgift:

  1. Problembeskrivning
  2. Inledande beskrivning av systemet
  3. Specifikation av mjukvaran för systemet
  4. Hårdvarugränssnitt och drivrutiner
  5. Projektmodell
  6. Projektstöd och mallar
  7. Leverabler och deadlines
  8. Acceptanstest
  9. Referenser
  Leverabel Deadline
L1 Användarfall 1 samt funktionella krav och kvalitetskrav 2015-03-27 kl. 23.59
L2 Kravspecifikation 0.x 2015-04-01 kl. 23.59
L3 Kravspecifikation 0.99
Granskningsprotokoll från intern granskning av Kravspecifikation 0.9.
Projektplan med tider och risker.
2015-04-13 kl. 23.59
L4 Fastslagen Kravspecifikation 1.0 2015-04-27 kl 23.59
L5a Testplan 1.0
Design 1.0
Granskningsprotokoll från granskningar inför Testplan 1.0 och Design 1.0
2015-05-04 kl 23.59
L5b Extern QA-granskning 2015-05-11 kl 23.59
L6

Sista versionen av:  
- Kravspecifikation
- Projektplan
- Testplan
- Design
- Exekverbar jar-fil som även innehåller källkoden i läsbart format.
- Testprotokoll från genomförda systemtest
- Manual för systemstart

Allt ska finnas tillgängligt på Google Drive. jar-filen laddas upp på lämpligt ställe på projektwebben samt epostas både till projekthandledaren och till etsa01@cs.lth.se. Ange ETSA01 och gruppnummer i mailets subject-rad.

 

2015-05-25 kl 23.59