lu.se

Datavetenskap

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Lectures

Föreläsningsbilder läggs upp innan varje föreläsning (presentationsbilder) och uppdateras efter föreläsningen med mera material (full set version). OBS! Länkarna nedan fungerar först när materialet publicerats.

Kursprojektsinfo från föreläsningarna (samlat)

L1 (presentation slides, full set): Course & Project Introduction. Overview & Activity Planning

L2 (presentation slides, full set): Effort estimation. Resource allocation. Organisation. Course project info.

L3 (presentation slides, full set): Risk management. Agile project management.

L4 (presentation slidesfull set): Monitor & Control. Software quality management incl Software process improvement (SPI) and

L5 (presentation slidesfull set): Managing People. 

L6: (presentation slidesfull set, SE specialisation infoguest lecture) Portfolio and program management. Theory + Guest lecture: Thomas Olsson, SICS.

L7: Exam tips + Guest lecture - Managing people (guest lecture): Magnus Lidholm, Sony Mobile