lu.se

Datavetenskap

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Peter Möllers Mac-tips

2020-04-21

Starta Terminal.app och kör kommando enligt nedanstående exempel:softwareupdate --fetch-full-installer --full-installer-version 10.15softwareupdate --fetch-full-installer --full-installer-version 10.14.6softwareupdate...[more]


2018-11-26

Det finns två sätt att hantera ”fel” språk i inloggningsfönstret:Slå på språkmenyn.Logga in med en användare och gå till SysteminställningarGå till ”Användare och grupper”Klicka på hänglåset för att låsa uppKlicka på ”Inloggning”...[more]


2018-11-06

Ibland vill man ändra den tidsstämpel som en fil har. Det gör man med kommandot touch i Terminal.app: touch -mt YYYYMMDDhhmm filnamn Exempel:touch -mt 200801120000 /Volumes/Mac\ HD/Pictures/somefile.jpg[more]


2018-05-03

Man kan använda följande kommandoradsverktyg för att se EXIF-metadata:mdls path/file.extensionexiftool path/file.extension (måste installeras med brew install exiftool)sips -g all path/file.extensionidentify -verbose...[more]


2018-01-19

Översikt över versioner av Darwin / Mac OS X / iOS[more]


2018-01-18

Ibland behöver man formattera en disk från Terminalen. Man använder då diskutil enligt följande:diskutil eraseDisk FILE_SYSTEM DISK_NAME DISK_IDENTIFIER Konkret exempel, formattera disk6 som journalförande HFS+:diskutil...[more]


2016-03-02

För att i Finder visa PATH:en till den katalog man befinner sig i, skriv följande i Terminal.app: defaults write com.apple.finder _FXShowPosixPathInTitle -bool true; killall Finder (Källa:...[more]


2014-10-24

Pausa könSkriv ut jobbetStarta Terminal.appBli root:[om du är admin-användare]: sudo -i (ange ditt lösenord) [annars]: su adminanvändarnamn (ange adminanvändarens lösenord), sedan sudo -i (samma lösenord igen) Gå till...[more]


2014-10-20

Apples gamla metod för att dela variabler (~/.MacOSX/environment.plist) fungerar inte längre. Här förklaras den nya[more]


2014-10-15

Här förklaras hur man sätter igång ARD (Apple Remote Desktop) om det inte är igång men man kan komma in i maskinen via ssh.[more]


2014-09-26

Om man bara vill ha gcc och liknande kommandoradsverktyg behöver man inte hela Xcode utan kan använda ”Xcode Command Line Utilities” som man kan hämta direkt från Terminal.app[more]


2014-08-21

Apple plockade bort gränssnittet för att starta/stoppa apache-servern fr.o.m. OS X 10.8.  För att starta servern (även efter systemstart), ge detta kommando:launchctl load -w...[more]


2014-06-19

Man höjder sin dators säkerhet genom att sätta firmware-lösen. Glöm inte bort det dock![more]


2014-06-19

Hur man gör för att sätta en dator i sömn[more]


2014-06-19

Hjälp för att finna ut varför en dator inte går i vila[more]


2014-06-19

Hur man flyttar Time Machine backupen till en annan disk[more]


2014-06-19

Man kan styra TimeMachine även från kommandoraden i Terminal.app och en del saker gör man enklast därifrån[more]


2014-06-19

Ibland fungerar inte Spotlight riktigt och ibland vill man inte att en skiva skall indexeras[more]


2014-06-19

Avancerad användning av Spotlight[more]


2014-06-17

Enkla sätt att navigera och markera rader i Textredigerare.app[more]


2014-06-17

Få detaljerad CPU-information via terminalkommandot sysctl[more]


2014-06-10

Information om Java 8 och hur man väljer Java-version[more]


2014-02-26

Några användbara tips för Terminal.app[more]


2013-11-28

Mac OS X 10.9 ”Mavericks” släpptes drygt ett ett år efter 10.8 ”Mountain Lion” vilket är i linje med Apples mål om årliga uppgraderingar av operativsystemet. Apples har två huvudsakliga mål med Mavericks: • längre batteritid...[more]


2012-12-21

Enkelt sätt att se vilka trådlösa nätverk datorn har sett tidigare[more]


2012-08-30

Mac OS X 10.8 ”Mountain Lion” släpps ett år efter 10.7 ”Lion”. Man har polerat en del buggar och saker som inte fungerade så bra i Lion samt lagt till en del nytt. Här är de viktigaste skillnaderna mot 10.7.  [more]


2012-05-09

Tio tips för att få sin bärbara dators batteri att räcka så länge som möjligt[more]


2012-05-03

Om man har problem med att mailadresser innehåller även namnet som hör till adressen, kan man korrigera detta[more]


2012-04-11

I takt med att OS X blir mer populärt kommer angreppen att öka. Därför är det viktigt att hålla sin dator uppdaterad! För den som inte orkar hålla reda på när nya systemuppdateringar kommer så har jag skrivit ett script som...[more]


2012-03-16

Man kan skapa ISO-skivavbilder direkt i Terminal.app med endera hdiutil eller dd-kommandot[more]


2012-03-13

Det enklaste sättet att bränna en ISO-skiva på en Mac är att använda Skivverktyg.app. Man kan dock göra det från Terminal.app med hjälp av verktyget dd eller med hdiutil. Bränna en ISO-avbild i Terminal.app med dd Först måste...[more]


2012-03-01

Här ges hjälp att få reda på varför datorn vaknar när man inte vill att den skall[more]


2012-03-01

Alternativ till man och man -k[more]


2011-11-30

Snabbare ssh-anslutningar mellan Macar[more]


2011-04-13

Felmeddelanden är kryptiska. Här finns en fil som kan göra en förvirrad på en högre nivå! :-)[more]


2010-05-27

Spotlight är bra, men det är irriterande att den tvunget måste indexera alla diskar den får tag på. Här skapar vi en tjänst via launchd som körs varje gång en disk monteras. Scriptet touchar filen .metadata_never_index (som...[more]


2010-04-28

Ibland är PDF-dokument oläsliga på Macen. Det beror på att de inte längre är textdokumewnt utan (felformatterade) bilder[more]


2010-03-31

Det finns ett antal sätt att finna saker på sin dator, beroende på om man söker på: – filnamn – filinnehåll Jag skall skriva om följande tekniker:TeknikFilnamnFilinnehållSpotlight /mdfindJaJalocateJagrepJa (fast endast...[more]


2010-03-31

Med OS X metadata kan man se varifrån en fil är hämtad[more]


2010-01-06

Man kan skapa egna stilmallar i Textredigerare.app för t.ex. färgade markeringar[more]


2009-09-09

Med hdiutil kan man konvertera ISO- och dmg-skivavbilder fram och tillbaka[more]


2009-05-17

Hur man gör för att begränsa mängden trafik som kan gå på t.ex. en port samt info om olika brandväggar[more]


2009-04-09

winmail.dat är ett problem som härrör från Microsoft Exchange och som kans ställa till det för resten av världen[more]


2008-11-28

Genom att byta port för ssh slipper man en massa tröttsamma probningar men kan råka ut för att verktyg inte tillåter en annan port än 22[more]


2007-02-19

iPhoto fullkompligt förstör möjligheten att ha en slumpmässig skärmsparare igång eftersom det nästan endast blir olika iPhoto-bibliotek som visas[more]


2007-01-17

Dialogrutan för sök och ersätt i MS Word är betydligt mer kraftfull än man normalt använder den som. Genom att fälla ner den blå triangeln och sätta kryss för ”Använd jokertecken”: kan man göra en massa saker:   Om du...[more]