lu.se

Datavetenskap internt

Lunds Tekniska Högskola

Gäster

Arbetsrum

Rum E:2123 är vårt gästrum. In i det kan gäster komma med passerkort dygnet runt. Där finns två fullvärdiga arbetsplatser.

Dator
De allra flesta gäster har egen dator. Om inte så har institutionen ett antal lånedatorer som bör bokas i god tid.

Tillgång till nätverk
Gäster kan använda det trådlösa nätverket eduroam. Antingen har man en eduroam-identitet från sitt hemmauniversitet eller så kan man få en tillfällig gästidentitet i LUCAT och använda denna. Ulrika eller Christel hjälper till med LUCAT-identiteten. Gästdatorer kan inte användas på det trådbundna nätverket.

Nycklar
Nycklar delar vi inte ut till gäster.

Passerkort
För att komma in i institutionens gästrum samt i huset på kvällar behöver man ett passerkort. Den som är värd för gästen skaffar detta genom att i tid maila följande till Ulrika eller Christel:
• Gästens namn och e-postadress
• Gästens personnummer (för LUCAT; 10 eller 6 siffror)
• Var gästen kommer från (organisation)
• Syfte med besöket
• Hur länge gästen stannar

Se länk till höger.

Medarbetarwebben