lu.se

Datavetenskap internt

Lunds Tekniska Högskola

Semester

 

Semesterdagar

Antal semesterdagar:

 • 28 dagar till och med det år du fyller 29 år.
 • 31 dagar från och med det år du fyller 30 år.
 • 35 dagar från och med det år du fyller 40 år.

Att spara semesterdagar:

 • From 2018 får en anställd som mest ha 30 sparade semesterdagar.
 • Minst 20 semesterdagar per år måste tas ut. Resterande dagar får lov att sparas, under förutsättning att man inte överskrider 30 sparade dagar.

Nyanställda:

 • Anställd före 1 september har rätt till 5 veckors semesterledighet (betald eller ej)
 • Anställd 1 september eller därefter har rätt till minst 1 vecka semesterledighet (betald eller ej)
 • Vid nyanställning måste semestern läggas ut före närmast kommande årsskifte

Ansökan i Primula Webb

 • Ansökan om semester sker i Primula Webb
 • Vid ansökan, tryck på "Medd/bil" och skriv vilka personer du har fått godkännande från och/eller koordinerat med (t.ex. prefekt, studierektor, gruppledare, relevanta kollegor). Se detaljer nedan.

Lärare och postdocs

 • Årets semester löper ut i en följd fr o m första måndagen efter midsommar (ordinarie semester). Om du tar ut dina dagar enligt detta schema behöver du inte skicka in semesteransökan.
 • Ansökan om andra datum för sommarsemestern skall ske senast den 30e april (vid undantagsfall senast 10 dagar före önskad semester).
 • Lärare/postdoc som medverkar i undervisningen behöver ha studierektorns godkännande vid semester under terminstid.
 • Lärare/postdoc som medverkar i forskargrupp skall koordinera ledigheten med relevanta kollegor (t.ex. enhetsledaren).

Doktorander

 • Doktorander skall ansöka vid varje önskat semestertillfälle i Primula Webb.
 • Doktorander behöver ha handledarens godkännande.
 • Doktorander behöver ha studierektorns godkännande vid semester under terminstid.

TA-personal

 • TA-personal skall ansöka vid varje önskat semestertillfälle i Primula Webb.
 • Ansökan om sammanhållen semester ska inkomma 2 månader före önskat tillfälle.
 • TA-personal skall koordinera med sina närmsta kolleger före ansökan, samt vid behov prefekt/studierektor.

Ytterligare information

Se länk till Medarbetarwebben till höger.

Medarbetarwebben