lu.se

Datavetenskap internt

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Forskningsprojekt

Anmälan av personuppgiftsbehandling

Alla forskningsprojekt där personuppgifter hanteras ska anmälas till PULU – Personuppgifter Lunds universitet. Detta gäller också om du har anmält ditt forskningsprojekt tidigare. Även studentarbeten där personuppgifter hanteras ska anmälas.

Se länk i högra kolumnen.

Stöd

För info om tex;

Avtal och juridik

Publicera Din forskning

Etiska överväganden

Enkätverktyg

Forskningskommunikation

Inköp och upphandling

se länk i högra kolumnen