lu.se

Datavetenskap

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Datavetenskap: "Vi vill bygga smarta och hjälpsamma robotar"

2018-12-11

Roboten på bilden heter AIBO ERS-7 och var en av de mest populära experimentella plattformarna för intelligent robotik mellan 1998 och 2006. Numera pensionerad. Bild: Jessica Bloem

Professor Jacek Malec kom till institutionen för datavetenskap 1999. Då hade AI-forskningen där pågått under flera år tillsammans med kognitionsforskarna.

– I vår forskning använde vi robotar med sensorer som kunde känna av omgivningen, navigera sig fram och ”prata” med varandra, säger Jacek Malec.

Under en period under 90-talet upplevde AI-forskningen en svacka som till stor del berodde på brist på finansiering, berättar han. Det vände när EU började satsa allt mer på applikationer för en industriell kontext.

Under 2000-talet och framåt har Jacek Malec ägnat sin forskning åt kunskapsrepresentation och kunskapsförmedling mellan människa och maskin. Flera av forskarna vid institutionen arbetar med liknande frågor, till exempel interaktion/kroppsspråk och språkbearbetning. Näringslivet och industrin är i fortsatt fokus.

– Man kan säga att vi jobbar med förståelse, hur vi kan skapa system som förstår världen och vad människan vill. Vi vill bygga smarta robotar som är hjälpsamma.

Av Jessica Bloem - publicerad den 11 december 2018