lu.se

Datavetenskap

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Nov 14, Two Master's Thesis Seminars in Computer Science

2014-11-14

Schema för examensarbete presentationer vid Institutionen för Datavetenskap, den 14:e november.

 

Kl 13.15: Automatic Testing of a Physical Access Control System

Författare/Authors: Jonas Klauber

Handledare/Supervisor: Emil Selinder (AXIS)

Examinator/Examiner: Flavius Gruian (LTH)

Lokal/Room: E:2405

 

Kl 14.15: Assessment of a Multi-platform VoIP Client

Författare/Authors: Tobias Andersson, Erik Jönsson

Handledare/Supervisor: Luis Yague (AXIS)

Examinator/Examiner: Flavius Gruian (LTH)

Lokal/Room: E:2405

 

Vill du opponera?

Anmäl dig som opponent till den examinator som finns angiven vid den presentation som du är intresserad av, maila till Firstname.Lastname@cs.lth.se. Antagning sker i mån av plats. Ta med dig en skriftlig opponering till presentationen, att dela med examinatorn och den som presenterar. Oppositionen examineras individuellt.


Presentationerna äger rum i E-huset, Ole Römersväg 3. Lokal: E:2405

 Exjob@cs