lu.se

Datavetenskap

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

One MSc project proposal Qlucore (Swedish)

2016-05-16

Qlucore announces one MSc thesis project within "big-data" for genome analysis.

För att erbjuda användare av Qlucore Omics Explorer ett bättre stöd i analysfasen skall projektet undersöka, utvärdera och ta fram en prototyp för ett nytt system för hantering av biologisk publik data”big data”, i en molnmiljö, med data från många olika oberoende publika källor.

Kontakt: Carl-Johan Ivarsson, qlucoreinfo@qlucore.com, 046-2863110