lu.se

Datavetenskap

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Samverkan skapar bättre mjukvara

2016-10-20

Per Runeson inleder årets LUCAS-dag

Maj Stenmark presenterar roboten Yumi

Sten Minör med några av MAPCI:s projekt

Björn Ekelund och samverkansprojektet 5G for Sweden

Kalle Åström presenterar MAPCI:s positioneringslabb

LUFOSS-gänget i form av vinnare, arrangörer och jury

Mer samverkan mellan akademi och industri skapar bättre mjukvara. Det var utgångshypotesen för den årliga LUCAS-dagen som idag arrangerades i LTH:s kårhus på Lunds universitet. Bland annat fick fem olika projekt från MAPCI illustrera exempel på framgångsrik samverkan.

Det investeras mycket i forskning och utveckling i Sverige men avkastningen sägs ofta inte vara särskilt stor. Detta brukar kallas för den svenska paradoxen – men dagens första talare, Eric Giertz från KTH, ifrågasätter om det egentligen finns någon svensk paradox. Han konstaterade att svenska lärosäten faktiskt är mycket bra på att kommersialisera och nyttiggöra forskning, vilket också syns i flera internationella studier. Han betonade dock att samverkan mellan industri och akademi är viktigt och måste fortsätta att utvecklas.

– Vi behöver nya samverkansformer och olika sätt att samverka. Studenter och forskare kan starta nya företag, men vi ser även många forskningsbaserade konsultbolag som anställt disputerade personer som har nära kontakt med sina gamla kollegor. Samtidigt som de jobbar på uppdrag kan då forskning kanaliseras ut, säger Eric Giertz.

--> Se en sammanfattande film med Eric Giertz här <--

LTH:s Kalle Åström pratade om Lund Positioning Lab som finns på MAPCI och Martin Höst presenterade senaste nytt kring MAPCI-projektet Scalare. MAPCI:s innovationschef Sten Minör presenterade de tre MAPCI-projekten TagOn, IoT Navigator och OSA - An Open API for Smart Apartment buildings.

TagOn, som hjälper till att spåra flaskhalsar på sjukhus, är ett klockrent exempel på framgångsrikt samverkansprojekt mellan industri och akademi, säger Sten Minör.

Även Robert Lagerstedt från Bosch nystartade kontor i Lund talade om nyttan av samarbete mellan akademi och näringsliv. Han konstaterade att folk idag har sina mobiltelefoner som förebilder och vill ha med sig det mobila ekosystemet också när man kör bil. Med många miljoner rader programkod är det närmast ett krav för industrin att ta hjälp av akademin för att ta fram nya metoder kring mjukvaruutveckling.

I foajén stod roboten Yumi och under dagen delade även LUFOSS ut stipendier som ska hjälpa till att stimulera mjukvaruutvecklingen i regionen, med fokus på öppen källkod.

Doktorandstipendiet gick till Niklas Fors, som är doktorand i datavetenskap men disputerar redan i morgon. Som resultat av ett industrisamarbete har Niklas utvecklat Bloqqi, ett nytt språk för feature-orienterad programmering av automationssystem. Bloqqi är ett öppenkällkodsprojekt och inkluderar både en kompilator och en visuell editor för språket. Niklas har också bidragit till flera andra öppenkällkodsprojekt, speciellt till metakompilatorerna JastAdd och JavaRAG.

Lufoss stipendium till junior utvecklare av öppen källkod gick till Oskar Wickström, som är självlärd utvecklare. Han arbetar för närvarande på Empear. Oskar har startat fler öppenkällkodsprojekt, bland annat programspråket Oden, visualiseringsverktyget DataFlow, och testramverket purescript-spec, och han bidrar till flera andra öppen-källkodsprojekt. Han är också medlem i programkommittén för utvecklarkonferensen Øredev och har medverkat som talare på Curry On Rome, PolyConf, LambdaWorld, och Foo Café.

Lufoss studentstipendium tilldelades Erik Gärtner, som studerar datavetenskap vid LTH och för närvarande är utbytesstudent vid Georgia Tech i USA. Han har bidragit med flera öppenkällkods-projekt inom grafteori och analys av naturligt språk. Hans två mest populära projekt är grafvisualiseringsbiblioteket dTree samt ett bibliotek för attitydanalys kallat Sentimental. Han är även en flitig buggfixare i många öppenkällkodsprojekt.

Eric Giertz, KTH, om samspelet mellan akademi och industri

Lufoss 2016 #theta360 - Spherical Image - RICOH THETA
LUFOSS-gänget i form av vinnare, arrangörer och jury, anno 2016

Anders Frick