lu.se

Datavetenskap

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

EDAA45, TFRD48: Programmering, grundkurs (Scala)

Kursen i korthet

Kursen omfattar grundläggande programmeringsprinciper och datavetenskapliga begrepp. Du lär dig programspråket Scala, att konstruera algoritmer, att använda datastrukturer och mycket annat. Det krävs inga förkunskaper i programmering.

Kursansvarig: Björn Regnell

Klicka på bilden för att se kurslitteraturen.

Video om kursen

Kursen gavs för första gången 2016. Här och nedan finns en presentation om tankarna bakom kursens utformning och erfarenheterna från kursens tre första år. Bilderna finns här: https://github.com/bjornregnell/scala-first-lessons

Information till äldre studenter

  • Från HT2021 läser även C-programmet denna kurs som sin första programmeringskurs. Välkomna! För äldre C-are, se info om EDAA55 här: cs.lth.se/edaa55-ht2/c-programmet
  • Examinationen ändras från och med HT2021, se nya kursplanen under "Kursens examination, prestationsbedöming". Äldre studenter följer nya examinationsformen från och med HT2021. Sista omtentan enligt gamla examinationsformen gavs 2021-08-17.  
  • Studenter som resterar nedlagda EDA016 med tentamen tenterar i stället EDAA50 eller EDAA55 och får resultatet inrapporterat på EDA016. Studenter som resterar EDA016 med en enstaka laboration kontaktar institutionen för besked om det finns möjlighet att göra laborationen i en annan kurs. Studenter som resterar med både tentamen och laborationer i EDA016 läser i stället EDAA45. Gamla hemsidan för EDA016 finns under "Arkiv 2015 EDA016" i menyn till vänster.

Corona-anpassning

Alla måste tänka på att genomföra kursen så att risken för smittspridning minimeras. Föreläsningarna kommer ske i hybridform där du ibland får närvara på plats med begränsat antal deltagare enligt ett rullande schema; andra gånger får du följa föreläsningarna online. Resurstider och laborationer kommer att genomföras i LTHs datorsalar med en person per dator, med online-möjlighet för de med symptom.

Din medverkan är viktig för att allt ska fungera på ett bra sätt:

  • Undvik trängsel! Tänk på att hålla avstånd till varandra så gott det går. Sprid ut er i datorsalarna så att ni har åtminstone 1-1,5 meter mellan varandra. De flesta salar har någon trång gång där datorer är placerade på båda sidorna så att man hamnar väldigt nära varandra (visserligen rygg mot rygg) om man sitter på båda sidor. Undvik rygg-mot-rygg-platser! Det gör också att er handledare med lätthet kan passera er utan att trängas.
  • Tvätta händerna ofta. I samband med laborationerna kommer handsprit att finnas tillgänglig i laborationssalarna.
  • Alla datorer vi använder i kursen har lediga USB-uttag på framsidan av datorlådan. Om du helst föredrar att inte använda de ordinarie tangentbord och datormöss som hör till datorerna kan du gärna ta med eget tangentbord, mus och headset med USB-anslutning och ansluta dem via dessa uttag. Ordinarie tangentbord/mus behöver inte kopplas ur.
  • Stanna hemma om du känner de minsta symptom som skulle kunna tyda på en virusinfektion. För de som har symptom eller är i riskgrupp kommer det finnas online-handledning på resurstider och laborationer, så du behöver inte vara rädd för att missa något moment.

Mer information kommer efter att gruppindelningen är klar. Då får du veta vilka föreläsningar du får närvara vid och hur du ska göra för att få hjälp online med övningar och labbar om du får symptom eller är i riskgrupp.

Kursfakta

Omfattning: 7,5 hp

Kursperiod: läsperiod 1+2

Obligatorisk för: D1, C1

Valfri för: W3

Schema: TimeEdit

Kursprogram: pdf

Kurslitteratur: Kompedium (9MB)

Formell kursbeskrivning:
EDAA45, TFRD48, EDAA45F

Kursmaterial:
github.com/lunduniversity/introprog

Kursens kodbibliotek:
github.com/lunduniversity/introprog-scalalib

Inloggning:
canvas.education.lu.se/courses/14153

Kursansvarig:Björn Regnell
E-post:bjorn.regnell@cs.lth.se
Biträdande kursansvarig: Marcus Klang
E-post: marcus.klang@cs.lth.se