lu.se

Datavetenskap

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Sandra Nilsson

 

Kursansvar:

EDA017 Programmeringsteknik för C, E,I och Pi HT2+VT

EDA501 Programmeringsteknik för M samt MD, W, BK mfl) VT1 + VT2

Föreläsare:

TFRU22 uppdragsutbildning för lärare, Grundläggande programmering med didaktisk inriktning

Handledare:

Programmering och databaser HT1

Tidigare Handledare:

Ingenjörsprocessen - Metodik

Ingenjörsprocessen - Ekonomi och Kvalitet

Programmeringsteknik, fördjupningskurs

Pedagogisk utbildning

Undervisning och lärande på högskolenivå, 7,5 HP, Högskolan Kristianstad

IKT-pedagogik, 3 HP, Högskolan Kristianstad

Den goda föreläsningen (3v), Genombrottet LTH

Högskolepedagogisk Inspirationskurs (3v), Genombrottet LTH

Pedagogik 1-20, 30 HP, Lunds Universitet

Pedagogiska uppdrag

Vice projektledare, Digitala Lärmiljöer LTH 2021-2023

Pedagogisk utvecklare på CEE (LTH) på 25% från och med september 2019

Sakkunnig i Skolverkets grupp för framtagande av ramkursplan för ämnesdidaktisk fortsättningskurs 2019.

Bedömare i LTHs interna bedömargrupp för uppföljning av utbildningskvalitét 2018 och 2019

Bedömare i LTHs Pedagogiska Akademi 2018 och 2019

Sakkunnig Excellenta lärare Uppsala Universitet 2017

Pedagogiska papers

Se även forskningsportalen

Utan män vågar kvinnor prova – lärdomar av genusseparerad programmeringsundervisning. S. Nilsson, B. Regnell (2016). Genombrottets 9:e pedagogiska inspirationskonferens.

Vad räknas som belägg för studenters måluppfyllelse?
Mattias Alveteghttp://portal.research.lu.se/portal/sv/persons/rolf-larsson(d3903aff-e665-4052-aa67-a9477deb2ba2).htmlRolf Larssonhttp://portal.research.lu.se/portal/sv/persons/eva-leire(fc0c44d3-9dd5-4643-bdd1-f295d1d1363d).htmlEva Leirehttp://portal.research.lu.se/portal/sv/persons/janolle-malm(2479ad89-23f6-427c-807e-4c150f70f73d).htmlJan-Olle Malmhttp://portal.research.lu.se/portal/sv/persons/johan-mauritsson(04ec159a-f0a1-4127-9627-0f284fca236a).htmlJohan Mauritssonhttp://portal.research.lu.se/portal/sv/persons/sandra-nilsson(94de586e-c081-4996-9920-5cde918d6997).htmlSandra Nilssonhttp://portal.research.lu.se/portal/sv/persons/patrik-nordbeck(720992cc-5d26-48a4-a404-433c88ede8e7).htmlPatrik Nordbeck & http://portal.research.lu.se/portal/sv/persons/larshenrik-staahl(2e738a2b-59b4-4601-b23d-31d6d89b2abd).htmlLars-Henrik Ståhl, 2018 dec 6, LTHs Pedagogiska inspirationskonferens: Proceedings 2018. 2 s.

Moodle som stöd för aktivt lärande
Anna Axelsson, Sandra Nilsson. 2018 dec 6, LTHs Pedagogiska inspirationskonferens: Proceedings 2018. 2 s.

Utmärkelser

Excellent Teaching Practitioner (ETP), LTH (2017)

Lunds Universitets studentkårers pedagogiska pris 2019

Teknologkårens pedagogiska pris 2016/2017 

Datasektionens pris: den Gyllene Pekpinnen 2021

Årets lärare 2018 på sektionen för Maskinteknik

W-sektionens pedagogiska pris 2019

Pris för bästa lärare på Industriell Ekonomi läsåren 2014/2015, 2015/16 , 2016/17 samt 2019/2020

Om mig

Universitetsadjunkt i datavetenskap med specialintresse för pedagogiska frågor inriktat mot datavetenskapens didaktik, men även mot STEM-ämnen i allmänhet. Särskilt intresse för examination, utvärdering, tröskelbegrepp och hur studenter lär sig programmera med hjälp av aktivt lärande och minimering av stereotyphot. På LTH undervisar jag civilingenjörsstudenter i grundläggande programmeringskurser med målet att alla ska inspireras till att programmera mera. Jag sitter i LTHs bedömargrupp för programutvärderingar och har varit sakkunnig i bedömningar av pedagogisk meritering samt i skolverkets arbete med kursplaner till lärarfortbildningar. Tack vare några projekt (bl.a. med finansiering från LTH och Region Skåne) har jag även arbetat med programmeringsfortbildning av grundskole- och gymnasielärare. Dessutom undervisar jag i vår uppdragsutbildningskurs för högstadielärare. Jag har tidigare arbetat som adjunkt på Högskolan Kristianstad i en mångkulturell miljö med överblick och inflytande över hela utbildningsprogram. Har undervisat i datavetenskap sen 2007 och innan dess arbetat som mjukvarutvecklare i näringslivet. Då med inriktning mot systemintegration, databaser och användargränssnitt.

Andra projekt

http://www.lth.se/programmera. Programmering i grundskolan i samarbete med Björn Regnell och Vattenhallen.

Lärare på Pink Programmings sommarläger med javaprogrammering augusti 2016, 2017 samt 2018

Övrigt

Youtube-kanal (för kursspecifika ändamål, under uppbyggnad)

Kontaktinformation

Adress: Ole Römers väg 3
(Länk till Google Maps i nytt fönster)

E-post sandra.nilsson@cs.lth.se

Telefon 046-222 03 68

Hämtställe 7

Postadress Box 118, 221 00 Lund

Rum: E:2191

Karta som visar var rum E:2191 finns i E-huset

(klicka för större bild)