lu.se

Datavetenskap

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Sandra Nilsson

 

Kursansvar datavetenskap:

EDAA55 Programmeringsteknik för E, Pi HT2+VT1

Kursledare pedagogiska kurser (på CEE):

Utveckla din kurs med aktivt lärande (2v)

Den goda föreläsningen (ledare på vissa omgångar)

Högskolepedagogisk introduktionskurs (ledare/medhjälpare på vissa omgångar)

Pedagogisk utbildning

Samhällsteori och metodologiska överväganden i utbildningsvetenskaplig kontext, 15HP, Högskolan Kristianstad.

Kunskapsutveckling i professioner och på arbetsplatser, 15HP, Högskolan Kristianstad.

Undervisning och lärande på högskolenivå, 7,5 HP, Högskolan Kristianstad

IKT-pedagogik, 3 HP, Högskolan Kristianstad

Den goda föreläsningen (3v), Genombrottet LTH

Högskolepedagogisk Inspirationskurs (3v), Genombrottet LTH

Pedagogik 1-20, 30 HP, Lunds Universitet

 

 

Pedagogiska papers

Se även forskningsportalen

Utan män vågar kvinnor prova – lärdomar av genusseparerad programmeringsundervisning. S. Nilsson, B. Regnell (2016). Genombrottets 9:e pedagogiska inspirationskonferens.

Vad räknas som belägg för studenters måluppfyllelse?
Mattias Alveteg, Rolf Larsson, Eva Leire, Jan-Olle Malm, Johan Mauritsson, Sandra Nilsson, Patrik Nordbeck & Lars-Henrik Ståhl, 2018 dec 6, LTHs Pedagogiska inspirationskonferens: Proceedings 2018. 2 s.

Moodle som stöd för aktivt lärande
Anna Axelsson, Sandra Nilsson. 2018 dec 6, LTHs Pedagogiska inspirationskonferens: Proceedings 2018. 2 s.

Vad är viktigast för studenterna i deras digitala lärandemiljö?
Nilsson, S. & Roxå, T., 2021 dec. 9, LTHs 11:e Pedagogiska inspirationskonferens.

Autentisk Examination, vad är det?
Nilsson, S., 2021 dec. 9, LTHs 11:e Pedagogiska inspirationskonferens.

Pedagogiska uppdrag

Vice projektledare, Digitala Lärmiljöer LTH 2021-2023

Pedagogisk utvecklare på CEE (LTH) från och med september 2019

Sakkunnig i Skolverkets grupp för framtagande av ramkursplan för ämnesdidaktisk fortsättningskurs 2019.

Bedömare i LTHs interna bedömargrupp för uppföljning av utbildningskvalitét 2018 och 2019

Bedömare i LTHs Pedagogiska Akademi 2018 och 2019

Sakkunnig Excellenta lärare Uppsala Universitet 2017

Utmärkelser

Excellent Teaching Practitioner (ETP), LTH (2017)

Lunds Universitets studentkårers pedagogiska pris 2019

Teknologkårens pedagogiska pris 2016/2017 

Datasektionens pris: den Gyllene Pekpinnen 2021

Årets lärare 2018 på sektionen för Maskinteknik

W-sektionens pedagogiska pris 2019

Pris för bästa lärare på Industriell Ekonomi läsåren 2014/2015, 2015/16 , 2016/17 samt 2019/2020

Om mig

Universitetsadjunkt i datavetenskap och pedagogisk utvecklare med specialintresse för pedagogiska frågor inriktat mot datavetenskapens didaktik, men även mot STEM-ämnen i allmänhet. Särskilt intresse för examination, utvärdering, tröskelbegrepp och hur studenter lär sig med hjälp av aktivt lärande och minimering av stereotyphot. På LTH undervisar jag civilingenjörsstudenter i grundläggande programmeringskurser med målet att alla ska inspireras till att programmera mera. Jag har tidigare arbetat som adjunkt på Högskolan Kristianstad i en mångkulturell miljö med överblick och inflytande över hela utbildningsprogram. Har undervisat i datavetenskap sen 2007 och innan dess arbetat som mjukvarutvecklare i näringslivet. Då med inriktning mot systemintegration, databaser och användargränssnitt.

Andra projekt

 

http://www.lth.se/programmera. Programmering i grundskolan i samarbete med Björn Regnell och Vattenhallen.

Lärare på Pink Programmings sommarläger med javaprogrammering augusti 2016 - 2019 samt 2022.

Övrigt

Youtube-kanal (för kursspecifika ändamål, under uppbyggnad)

Kontaktinformation

Adress: Ole Römers väg 3
(Länk till Google Maps i nytt fönster)

E-post sandra.nilsson@cs.lth.se

Telefon 046-222 03 68

Hämtställe 7

Postadress Box 118, 221 00 Lund

Rum: E:2191

Karta som visar var rum E:2191 finns i E-huset

(klicka för större bild)