lu.se

Datavetenskap

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Programmering för M, MD, W, B, och K

Om kurshemsida och kursmaterial

Allt kursmaterial, inklusive veckoschema och viktiga meddelanden, hittar ni på instutitionens Moodle sida. Logga in med StIL-id, välj kursen "Programmering för M, MD, B, K och W" och ange kursnyckel EDA501 för att komma in på kursen. Kursnyckeln behöver bara anges en gång.

Om kursen

Kursens första föreläsning för M och MD är 28/11 2016 15-17 i MA:7

Första föreläsningen för övriga program är 17/1 2017 13-15 i MA:7 (denna föreläsning är även för de som började under hösten).

I kursen Programmering kommer du att lära dig att lösa problem med hjälp av dator vilket också kommer att bredda din allmänna problemlösningsförmåga. Du kommer att lära dig objektorientering och Java, att konstruera algoritmer och mycket annat.

Under HT1 ges kursen EDAA20 Programmering och databaser (för L) som består av två delar - programmering och databaser (1.5 hp) där programmeringsdelen om 6HP motsvarar hela denna kurs.

Sidansvarig:

Omfattning: 6hp

Kursperiod: HT2 2016 - VT2 2017

Schema (TimeEdit): HT för M hela kursen(VT)

Obligatorisk för: M

Alternativobligatorisk för: W

Valfri för: B, K, MD

Kursberoenden: Godkänd kurs ger tillträde till fortsättningskursen EDAA01 

Kursansvarig: Sandra Nilsson

E-post: sandra.nilsson@cs.lth.se

Kursprogram:kursprogram.pdf

Formell kursbeskrivning från KA: Klicka här!