lu.se

Datavetenskap

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English This page in English

Programvaruteknik

Konstruktion, implementation och användning av programspråk för tillämpningar och problemlösning. Forskningen vid LTH har inriktats mot objektorienterade programspråk, inkrementella tekniker och konstruktion av programmeringsomgivningar i vid mening. Verksamheten omfattar delområden som inkrementella tekniker för kompilatorteknik, organisation av exekveringssystem inkl minneshantering för realtidssystem, stödsystem för samarbetande grupper inkl konfigurations- och versionshantering, datorlingvistik samt datorgrafik och visualisering. Utvecklade grundtekniker tillämpas inom områden som domänspecifika språk, inbyggda system och robotprogrammering.

För vidare detaljer och aktuella beskrivningar hänvisar vi till våra engelskspråkiga sidor.

E-post Boris.Magnusson@cs.lth.se

Phone +46 46 222 80 44

Fax +46 46 13 10 21

Visiting address Ole Römers väg 3

Postal address Box 118, 221 00 Lund

Forskningsområden

Pervasive systems
Language Environments

Language Environments

Konfigurationshantering för programvara