lu.se

Datavetenskap

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Programmeringsteknik – fördjupningskurs (sommarkurs)

Kursen är samma kurs som går under höst och vår med skillnaden att handledning och labbredovisningar sker på distans. Du anmäler sig via det vanliga kursanmälningssystemet precis som du anmäler dig till de andra kurserna på ditt program. Anmälan är öppen 27/3 – 25/4.

Kursens Moodle-sida

Allt kursmaterial finns på kursens Moodle-sida https://moodle.cs.lth.se/course/view.php?id=1036

Logga in med StIL-id. Första gången du besöker sidan frågas efter en kursnyckel ("enrolment key"). Den är EDAA01. Kursnyckeln behöver bara anges en gång.

Om kursen

I kursen Programmeringsteknik – fördjupningskurs kommer du att fördjupa dina kunskaper om objektorienterade begrepp och programspråket Java. Du kommer också att lära dig en hel del om datastrukturer och algoritmer så att du effektivt kan lösa problem med hjälp av dator. Du kommer att få mer träning i programmering och i att använda Javas klassbibliotek. 

Kursen går flera gånger om året och länk till övriga kursomgångar finns här: lp 1+2  lp3

Allmänt om sommarkursen

Undervisningen i sommarkursen sker till största delen på distans. Vi tillhandahåller handledningsmöten (zoom) där du kan ställa frågor, få hjälp och redovisa datorlaborationerna. Förutom introduktionsföreläsningen finns inga föreläsningar utan du använder själv kursmaterialet, laborationsuppgifterna, övningsuppgifterna och inlämningsuppgiften för att lära dig. Tentan och redovisning av inlämningsuppgiften sker på plats i augusti.

Denna sommarkurs är i första hand avsedd för LTH-studenter på program där EDAA01 är valfri. (Även du som läser ett program där kursen är obligatorisk är välkommen, men notera att du då kan behöva läsa en annan kurs för att få fullt studiemedel på ordinarie termin. Kontakta CSN om du är osäker.) Vi tar inte emot studenter utanför LTH.

Kursfakta

Omfattning: 7,5 hp

Kursperiod: sommar 2024-06-17  – 2024-08-25

Kursansvarig: Anna Axelsson
Kontor: E:2192
E-mail: [email]

Expedition:  Länk

Kursplan: EDAA01

Närmaste tentamenstillfällen

fre 12 april 2024 kl 14-18 MA:9
tors 22 augusti 2024 kl 8-12 MA:10