Hoppa till huvudinnehåll

Kontakt

Institutionsledning

Prefekt:

Elin A. Topp
E-post: elin_a.topp@cs.lth.se

Stf. prefekt:

Görel Hedin
E-post: gorel.hedin@cs.lth.se

Avdelningsföreståndare:

Parallella system: Michael Doggett
Programvarusystem: Per Runeson
Programvaruteknik: Görel Hedin
Robotik och semantiska system: Jacek Malec
Tekniskt och administrativt stöd: Christel Frick

Studierektorer:

Grundutbildning: Per Andersson
Forskarutbildning: Michael Doggett

Skyddsombud:

Anders Bruce

E-huset. Foto.

Administration

Administrativ chef: Christel Frick
IT-samordnare: Peter Möller
Ekonomiärenden: ekonomi@cs.lth.se
Personalärenden: personal@cs.lth.se

Grundutbildning

Studentexpedition:

expedition@cs.lth.se
046-222 80 40
Rum E:2179

Examensarbete:

Kontakt: exjobb@cs.lth.se
Koordinator: Elizabeth Bjarnason
Administration: Birger Swahn

Adresser

Besöksadress:

E-huset
John Ericssons väg 2 (”framsida”)
Ole Römers väg 3 (”baksida”)
Lund

Postadress:

Institutionen för Datavetenskap
Box 118
S-221 00 Lund
Sverige

Fakturaadress:

Lunds universitet
Institutionen för Datavetenskap
Box 188
221 00 Lund

Leveransadress:

Institutionen för Datavetenskap
Ole Römers väg 3
Ingång G 
S-223 63 Lund
Sverige